dnes je 21.7.2024

Input:

Přestupky fyzických osob

22.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

9.12.2 Přestupky fyzických osob

Přestupky fyzické osoby

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

  1. řádně nepečuje o archiválii, neudržuje ji v dobrém stavu, nechrání ji před poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou a odcizením, nebo ji užívá způsobem, který neodpovídá jejímu stavu - za přestupek je možné udělit pokutu do výše 100 000 Kč,

  2. neoznámí neprodleně a předem Národnímu archivu nebo příslušnému státnímu oblastnímu archivu zamýšlený převod vlastnictví k archiválii nebo uzavření smlouvy o úschově archiválie - za přestupek je možné udělit pokutu do výše 5 000 Kč,

  3. nenabídne archiválii přednostně ke koupi České republice - za přestupek je možné udělit pokutu do výše 5 000 Kč,

  4. vyveze bez povolení Ministerstva vnitra ČR nebo v rozporu s ním archiválii z území České republiky - pokuta do výše 5 000 Kč,

  5. nedoveze archiválii zpět do České republiky ve stanovené lhůtě a nepoškozenou - pokuta do výše 50 000 Kč,

  6. zničí dokumenty bez

Nahrávám...
Nahrávám...