dnes je 23.7.2024

Input:

Převod archiválií

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.9.3 Převod archiválií

PhDr. Radomír Ševčík

Archiválie ve vlastnictví České republiky nebo právnických osob zřízených zákonem:

  • nelze převést na jinou osobu, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů),

  • lze převést do zahraničí, jen stanoví-li tak vláda nařízením,

  • lze do užívání právnické nebo fyzické osobě přenechat pouze s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra ČR (dále jen ministerstva).

V případě zamýšleného převodu vlastnictví archiválie je její vlastník povinen přednostně ji nabídnout ke koupi České republice, pokud nepůjde o převod:

  1. mezi osobami blízkými, spolupracovníky, církevními právnickými osobami téže církve nebo náboženské společnosti,

  2. do vlastnictví územního samosprávného celku,

  3. do vlastnictví právnické osoby zřízené zákonem,

  4. na státní podnik nebo na státní příspěvkovou organizaci.

V případě zamýšleného převodu vlastnictví archiválie, vyjma výše uvedených případů:

  • zašle vlastník archiválie písemnou nabídku České republice, a to prostřednictvím Národního archivu nebo příslušného státního oblastního archivu,

Nahrávám...
Nahrávám...