dnes je 16.7.2024

Input:

Příklad návrhu a realizace preventivních opatření

22.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

16.4.1.1 Příklad návrhu a realizace preventivních opatření

Nejprve si opět uvedeme příklad dokumentovaného postupu.

Příklad 4 - část kapitoly 8 Příručky - „preventivní opatření“

Příklad
Preventivní opatření zabraňují vzniku potenciální neshody. Rozhodnutí o těchto opatřeních patří do kompetence managementu organizace, neboť je zpravidla nutné uvolnit také potřebné zdroje na jejich řešení. Jde většinou o řešení systémových problémů s cílem odstranit příčiny možné neshody, vady nebo jiné nežádoucí situace, aby se zabránilo jejich výskytu. Hlavními informačními zdroji pro stanovení preventivních opatření jsou analýzy neshod a vyhodnocování reklamací zákazníků, interní audity a závěry z přezkoumání vedením.

Na tuto kapitolu navazuje dokumentovaný postup (v praxi se obvykle setkáváme s tím, že všechny tři části, tj. řízení neshodného produktu, nápravná opatření a preventivní opatření, jsou popsány v jednom dokumentu, jako je směrnice ředitele apod.).

Příklad 5 - část směrnice „Stanovení a zajištění uplatnění potřebného preventivního opatření“

Příklad
1. krok - přijetí preventivního opatření

O přijetí preventivního opatření rozhodne příslušný vlastník procesu nebo člen vedení společnosti.

O preventivním opatření s velkým finančním dopadem nebo opatření, které by mohlo mít značný potenciální vliv na spokojenost zákazníka, rozhoduje vždy ředitel společnosti.

Příslušný vlastník procesu nebo člen vedení společnost (dále jen zadavatel) vypracuje dokument „Preventivní opatření“, který obsahuje:

  • zdroj informací pro preventivní

Nahrávám...
Nahrávám...