dnes je 23.1.2020

Input:

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - zainteresované strany

4.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.75
Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 – zainteresované strany

Ing. Monika Becková

Čl. 4 Kontext organizace

Odst. 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran

Požadavek normy:

Organizace musí:

 • určit zainteresované strany;

 • určit jejich požadavky;

 • monitorovat a přezkoumávat informace o zainteresovaných stranách a o jejich relevantních požadavcích;

Hledisko při určování zainteresovaných stran – relevantnost takové zainteresované strany a současně i jejích požadavků, tzn., že:

 • tato osoba nebo organizace má potřeby nebo očekávání vůči organizaci, a

 • potřeby či očekávání (požadavky) této osoby nebo organizace mají nebo můžou mít dopad na schopnost poskytovat produkty či služby ve shodě s požadavky (tj. produkty či služby, které splňují požadavky zákazníka, zákonů, předpisů).

Příklady zainteresovaných stran:

Zainteresovaná strana = osoba nebo organizace, která může mít vliv (případně může být sama ovlivněna) na určité rozhodnutí nebo činnost; například:

 • Zřizovatelé

 • Vlastníci

 • Zákazníci

 • Zákazníci zákazníků (koneční spotřebitelé)

 • Zaměstnanci

 • Externí spolupracovníci

 • Dodavatelé externě poskytovaných služeb a výrobků

 • Kontrolní orgány a podobné instituce

 • Spolupracující organizace, sdružení, spolky

Příklad záznamu: Registr zainteresovaných stran

Registr zainteresovaných stran lze vytvořit např. formou jednoduché tabulky.

Na základě identifikovaných zainteresovaných stran a jejich požadavků se mají plánovat opatření přijatá pro řešení rizik a příležitostí, a to podle jejich