dnes je 16.7.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 2 - Potravinářská strojní zařízení a strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické výrobky - hygienické požadavky

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.8.1 Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 2 – Potravinářská strojní zařízení a strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické výrobky – hygienické požadavky

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Část 2 v příloze I stanovuje doplňkové základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro čtyři kategorie strojních zařízení. Tyto požadavky se na zmíněná strojní zařízení vztahují kromě příslušných požadavků uvedených v dané části přílohy I a případně v jiných částech přílohy I.

Požadavky vztahující se na potravinářská strojní zařízení

V oddíle 2.1 jsou stanovené požadavky vztahující se na potravinářská strojní zařízení a strojní zařízení pro použití s kosmetickými nebo farmaceutickými výrobky, které platí pro výrobky určené pro lidskou spotřebu nebo výrobky pro zvířata. Tato strojní zařízení zahrnují například strojní zařízení pro výrobu, balení, vaření, chlazení, manipulaci, skladování, dopravu potravin nebo kosmetických a farmaceutických výrobků.

Požadavky stanovené v oddíle 2.1.1 písm. a) až e) mají zabránit kontaminaci potravin a znečištění kosmetických nebo farmaceutických výrobků materiály, z nichž je strojní zařízení vyrobeno, z okolí strojního zařízení nebo pomocnými látkami používanými ve strojním zařízení. Tyto požadavky se použijí společně se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v oddíle 1.1.3, 1.5.13 a 1.6.

Oddíl 2.1.1 písm. a) se zabývá materiály, z nichž je strojní zařízení vyrobeno a které mají přijít do styku s potravinami a kosmetickými nebo farmaceutickými výrobky. V oddíle zmíněné „příslušné směrnice“ zahrnují nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami; směrnici 84/500/EHS o keramických předmětech určených pro styk s potravinami a směrnici 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Pokud je k materiálům určeným pro styk s potravinami zabudovaným do strojního zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...