dnes je 16.7.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Pracovní místa

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7.9.2 Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 – Pracovní místa

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Definice „řidiče“

„Řidič“ je definován jako obsluha, která odpovídá za pohyb strojního zařízení. Definice odkazuje na tři hlavní způsoby řízení:

  • pojízdné stroje s jedoucím řidičem, sedícím nebo stojícím, přepravovaným na strojním zařízení;

  • pojízdné stroje ovládané pěším řidičem;

  • pojízdné stroje řízené řidičem na dálku pomocí dálkového ovládání.

Některé pojízdné stroje mohou být navrženy rovněž se dvěma či více alternativními způsoby řízení, například pojízdné stroje ovládané jedoucím řidičem nebo dálkovým ovládáním.

Místo řidiče

Obecné požadavky týkající se stanovišť obsluhy a sedadla v oddílech 1.1.7 a 1.1.8. jsou doplněny požadavky stanovenými v oddíle 3.2.1. První odstavec se zabývá výhledem z místa řidiče, který musí mít trvalou kontrolu nad pohyby strojního zařízení.

Řidič musí mít dostatečný přímý výhled na oblast kolem strojního zařízení. Důležitá je především bezpečnost osob vyskytujících se v blízkosti strojního zařízení. Prostředky k zlepšení přímého výhledu zahrnují například zdvihací, sklápěcí nebo obratitelná místa řidiče nebo alternativní místa řidiče.

Není-li přímý výhled dostatečný kvůli částem strojního zařízení nebo předmětům či materiálům přepravovaným strojním zařízením, je nutno použít vhodná zařízení k zajištění nepřímého výhledu, například zrcadla nebo uzavřený televizní okruh (CCTV). Tato zařízení musejí být navržena a umístěna podle vhodných ergonomických zásad a nesmějí omezovat řidiče při předpokládaných podmínkách používání strojního zařízení. K faktorům, jež je nutno uvážit, patří například používání strojního zařízení v noci nebo za špatných světelných podmínek, používání na nerovném povrchu nebo dlouhotrvající používání zpětného chodu. Pokud je zbytkové riziko kolize s osobami, mělo by být strojní zařízení vybaveno prostředky k předcházení těmto kolizím, například zařízením citlivým na tlak, radarovými, infračervenými nebo ultrazvukovými ochrannými prostředky.

Druhý odstavec oddílu platí pro strojní zařízení, u nichž se místo řidiče nachází v blízkosti kol nebo pásů. Pokud není místo řidiče zcela uzavřené a není zde bezpečná vzdálenost mezi místem řidiče a koly nebo pásy, je nutno použít

Nahrávám...
Nahrávám...