dnes je 16.7.2024

Input:

Proces ověřování a validace bezporuchovosti

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.2.2 Proces ověřování a validace bezporuchovosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Metody ověřování a validace

Ve specifikaci mají být uvedeny metody, které se mají použít k ověření, že byly specifikované požadavky splněny. Ověřování a validace bezporuchovosti se může provádět buď analýzou během návrhu a před výrobou, nebo pomocí laboratorních zkoušek nebo provozních zkoušek po výrobě, nebo vyhodnocením provozní výkonnosti (parametrů bezporuchovosti) po dodání. Patří sem například analýza návrhu (jako např. analýza namáhání), zkoušení výkonnosti, zkoušení softwaru a provozní simulace. Důkazy, jež umožňují ověřování a validaci, lze shromáždit z různých zdrojů a zpravidla doplňují činnosti ověřování a validace bezporuchovosti vhodné pro danou oblast použití.

Přednostně doporučené metody ověřování a validace bezporuchovosti pomocí zkoušení se obvykle vybírají na základě dohody mezi zákazníkem a dodavatelem a zahrnují:

  • sběr a analýzu dat o poruchách systémů z provozu, tj. při jejich provozním použití; jejich platnost však vyžaduje sběr dostatečných dat, a požaduje-li se vysoký stupeň ověření, může jejich získání trvat neúměrně dlouho,

  • zkoušení systémů v provozu nebo v laboratoři s použitím ověřovacích nebo určovacích zkoušek. Při specifikaci laboratorních zkoušek je důležité zohlednit přidružené faktory, jako jsou náklady a doba.

Mají se specifikovat přesná kritéria umožňující klasifikovat všechny poruchy v hardwaru, softwaru atd., tj. zařadit je do kategorií platných a neplatných poruch. Tato klasifikace je základem kritérií přijetí/zamítnutí a je nezbytné, aby byla jasně a přesně specifikována před zahájením zkoušek a definována nejlépe v rané fázi životního cyklu, aby nevzniklo podezření, že výsledky byly upraveny tak, aby poskytly požadovaný závěr. Může se však stát, že všechna zkušební kritéria bude možné definovat až v pozdější fázi životního cyklu nebo vývoje výrobku. Ověřování a validaci ukazatelů bezporuchovosti u opravovaných a neopravovaných systémů je nutné zohlednit samostatně.

Ověřování a validace

Nahrávám...
Nahrávám...