dnes je 16.7.2024

Input:

Proces uplatňování pohotovosti

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.5.5 Proces uplatňování pohotovosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

U některých, zejména složitých systémů je nutné zohlednit bezporuchovost i údržbu společně. V těchto systémech může být vhodnější specifikovat požadavky na pohotovost na úrovni systému než oddělit požadavky na bezporuchovost a udržovatelnost. Je důležité, aby zákazník určil, která vymezení pohotovosti budou specifikována, jinak existuje riziko, že požadovaná úroveň pohotovosti nebude dosažena. Nejběžněji používané požadavky jsou požadavky na součinitel ustálené pohotovosti, ačkoli může být vhodný i součinitel střední pohotovosti.

Průmyslová odvětví

Průmyslovými odvětvími, ve kterých může být jako charakteristika spolehlivosti hlavním předmětem zájmu pohotovost, jsou například železniční průmysl, kde provozovatelé vlaků požadují, aby ve špičce bylo k dispozici dané procento vlaků, nebo požadují stanovení maximálních zpoždění, a telekomunikační průmysl, kde operátor požaduje, aby byl k dispozici určitý počet komunikačních kanálů tak, aby systém udržel celkovou pohotovost, zatímco některé komunikační cesty mohou být nedostupné v důsledku přesměrování.

Součinitel ustálené pohotovosti

Součinitel ustálené pohotovosti je „střední hodnota okamžité pohotovosti v ustálených podmínkách v daném časovém intervalu“. Aby platila tato definice tohoto ukazatele pohotovosti, musejí existovat ustálené podmínky. Protože je matematický postup jednodušší, existují-li ustálené podmínky, je součinitel ustálené pohotovosti občas specifikován, když to není vhodné.

Funkce okamžité pohotovosti je „pravděpodobnost, že objekt je ve stavu schopném plnit v daných podmínkách a v daném časovém okamžiku požadovanou funkci, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější zdroje“. Je nepravděpodobné, že by tato funkce byla specifikována v požadavcích na spolehlivost.

Součinitel střední pohotovosti

Součinitel střední pohotovosti je „střední hodnota funkce okamžité pohotovosti v daném časovém intervalu (t1, t2)“. Tento ukazatel je pro specifikaci užitečnější a je předmětem zájmu průmyslových odvětví, kde se pohotovost může v různých časových intervalech měnit třeba následkem různých provozních podmínek.

Existují i definice jiných

Nahrávám...
Nahrávám...