dnes je 29.5.2024

Input:

Řízení toku materiálů

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1
Řízení toku materiálů

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Distribuční procesy

Distribuce je důležitou součástí marketingu a má vliv na úspěch v podnikání u řady výrobků a služeb. Distribuce se podílí jak na reprodukčním procese, tak zabezpečuje strukturální změny uvnitř trhu. Distribuce je činnost, která jako trvalá aktivita obsahuje funkce výroby i spotřeby. Úlohou distribuce je přenos výrobků a služeb mezi jednotlivými subjekty dělby práce. Cílem distribuce není pouze zabezpečovat výhodný nákup a prodej, ale zabezpečovat spolehlivý a rychlý přenos výrobků a služeb vedoucí ke zvýšení zisku.

Logistické řízení se zabývá efektivním tokem surovin, zásob ve výrobě a hotových výrobků z místa vzniku do místa spotřeby. Nedílnou součástí procesu logistického řízení je řízení oblasti toků materiálů, které zahrnuje správu surovin, součástek, vyrobených dílů, balicích materiálů a zásob ve výrobě. Distribuční procesy jsou pro celkový logistický proces životně důležité. Ačkoliv se řízení materiálů přímo nedotýká konečných zákazníků, rozhodnutí přijatá v této části logistického procesu přímo ovlivňují úroveň všech podnikových procesů, tj. poskytovaný zákaznický servis, schopnost podniku konkurovat jiným firmám a hladinu prodeje a zisku, kterého jsme schopni na trhu dosahovat.

Pokud nezabezpečíme efektivní a účinné řízení toku vstupních materiálů, výrobní proces nebude schopen vyrábět produkty za požadovanou cenu, a to v době, kdy jsou tyto produkty požadovány pro distribuci zákazníkům. Ve výrobním prostředí může nedostatek správných materiálů v době, kdy je jich zapotřebí, vést ke zpomalení výroby, anebo dokonce k výpadku výroby, jejichž důsledkem pak může dojít k vyčerpání zásob hotových výrobků.

Ve sféře maloobchodu může vést špatné řízení materiálů k vyčerpání zásob, takže zákazníci jsou nuceni hledat náhradní výrobky nebo nakupovat jinde. V oblasti služeb, jako je např. poskytování zdravotní péče, může v důsledku nedostatku potřebných materiálů dojít k opožďování testů nebo podávání důležitých léčiv, což může přinejmenším způsobit nepříjemnosti, v horších případech pak i ohrožení zdraví pacientů.

Význam distribučních procesů

S tím, jak se podniky rozvíjejí a dospívají, se začíná úloha řízení oblasti materiálů rozšiřovat, protože musí reagovat na nové podmínky ekonomiky, jejímž určujícím faktorem již není strana nabídky, tj. výroby, ale strana poptávky, tj. trh. I když mnohé věci si zachovávají svou důležitost i podle nového pojetí, např. důraz na vysokou úroveň zákaznického servisu nebo snižování nákladů, lze při charakteristice současných podmínek řízení oblasti materiálů pozorovat některé nové trendy a priority: globální orientace, zkracování životního cyklu výrobků, nižší stavy zásob, elektronické zpracování dat a zaměření na trh.

Distribuční logistika je ve výrobních podnicích podmíněna řadou faktorů. Ve výrobním sektoru se jedná o výrobní program, prostorové rozdělení produkce a časovou strukturu přípravy zboží. V případě, že nahradíme tyto faktory obchodně-technologickými procesy, pak získávají principy distribuční logistiky univerzální platnost. Ve spotřebním sektoru lze najít faktory, jako je struktura poptávky, struktura osídlení, mobilita poptávky a časová struktura poptávky.

Tradiční a nové pojetí distribučních procesů

 
Tradiční pojetí Nové pojetí
Trh Trh prodávajícího; nízká konkurence; vývozní omezení Trh kupujícího; silná konkurence; globalizace trhu
Výrobky Nízký sortiment; dlouhý životní cyklus; nízká úroveň technologie Široký sortiment; krátký životní cyklus; vysoká úroveň technologie
Nahrávám...
Nahrávám...