dnes je 13.7.2024

Input:

Řízený výtisk dokumentu

17.4.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.14.2 Řízený výtisk dokumentu

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Požadavek na tzv. řízení dokumentů je jedním ze základních „systémových“ požadavků v oblasti systémů managementu kvality uvedených v kap. 4 normy ISO 9001:2000, ale týká se rovněž dalších systémů managementu, např. EMS (ISO 14001). Obecně je to pak jeden z předpokladů funkčního řízení jakékoli firmy.

Psaná pravidla pro nakládání s dokumenty

Fakt, že má organizace „řízený výtisk dokumentu(ů)“, zjednodušeně řečeno znamená, že má stanovena (a dodržována) jasná pravidla pro nakládání s dokumenty. Jinými slovy že příslušné osoby vědí, jaký dokument má být na jakém místě používán, že je tento dokument(y) dostupný(é) pro příslušné pracovníky, kteří ho potřebují, je zřejmá jeho autorizace, aktuální platnost, stav revize či změn, způsob, jak s ním má být nakládáno, a také místo a doba uložení po zpracování.

Čl. 4.2.3 normy ISO 9001

Souhrnně jsou přesné požadavky na řízení dokumentů uvedeny ve čl. 4.2.3 normy ISO 9001 „Řízení dokumentů“, který uvádí, že „dokumenty požadované systémem managementu ..................... (včetně záznamů) ......................... musí být řízeny“, přičemž součástí tohoto řízení jsou požadavky na:

  1. schvalování dokumentů před jejich vydáním (jasné stanovení, kdo a jak může schválit dokument; např. určení osob, které mají návrh přezkoumat, důkaz o schválení formou podpisu...),

  2. přezkoumávání dokumentů včetně aktualizace a případně opakovaného schvalování (v jaké periodě, kdo a jak má nebo musí dokument přezkoumat

Nahrávám...
Nahrávám...