dnes je 16.6.2024

Input:

Seznam dokumentů EMS

14.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.3.7
Seznam dokumentů EMS

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

VZOR: Seznam dokumentů EMS /rtf/

                         
Označení Název dokumentu Revize/Změna Účinnost Poznámka
EP Environmentální politika 1.1. 2012
P-EMS Příručka EMS (popis základních prvků EMS a odkazy
na související dokumentaci)
2 1.1. 2013
SŘ EMS/1 Postup pro identifikaci, hodnocení významnosti
a aktualizaci environmentálních aspektů a jejich dopadů
1.1. 2012
REA Registr environmentálních aspektů a dopadů 5 1.3. 2013
SŘ EMS/2 Postup pro identifikaci, přístup a aktualizaci právních
a jiných požadavků
1.1. 2012
RPP Registr právních a souvisejících ("jiných“) požadavků 5 1.3. 2013
SŘ EMS/3 Postup pro výcvik pracovníků pracujících pro organizaci
a/nebo z jejího pověření
1.1. 2012
SŘ EMS/4 Postup pro interní komunikaci (zaměstnanci) 1.1. 2012
SŘ EMS/5 Postup pro externí komunikaci (subdodavatelé, odezva
zainteresovaných stran, informace o významných
aspektech)
1.1. 2012
SŘ EMS/6 Postup pro řízení dokumentů a záznamů o EMS 1.1. 2012
SŘ EMS/7 Směrnice pro řešení environmentálních neshod,
nápravná a preventivní opatření v EMS
1.1. 2012
SŘ EMS/8 Postup pro identifikaci a řízení environmentálních
záznamů
1.1. 2012
SŘ EMS/9 Směrnice pro provádění interních auditů EMS 1 1.8. 2012
Nahrávám...
Nahrávám...