dnes je 22.6.2024

Input:

Směrnice a nařízení vlády pro jednoduché tenké nádoby z oceli a hliníku

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3
Směrnice a nařízení vlády pro jednoduché tenké nádoby z oceli a hliníku

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.

Komentář

Směrnice i nařízení jsou účinná a platí pro jednoduché tlakové nádoby z oceli a hliníku, kde je médiem vzduch nebo dusík.

Protože tato směrnice je již z r. 1984, probíhala dotazníková akce a diskuse mezi členskými státy EU v pracovních skupinách při EK, jak s touto směrnicí naložit. Uvažovalo se o spojení této směrnice se směrnicí pro tlaková zařízení (97/23/ES – NV č. 20/2003 Sb.), případně provést revizi směrnice. Ze závěrů jednání vyplynulo, že zejména pro posuzování vzdušníků motorových a kolejových vozidel je stále tento předpis vhodný a případné změny by nedocílily žádné zvýšení bezpečnosti posuzovaných tlakových nádob.

V současné době je k dispozici na adrese EK již v českém znění návrh tzv. kodifikovaného znění původní směrnice 87/404/EHS pod číslem nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/0076:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0202:FIN:CS:DOC

Podle informací z EK je možné uplatnit terminologické připomínky k jednotlivým jazykovým mutacím. Předpoklad projednání a schválení je do října 2008.

Vysvětlení pojmu "kodifikovaná“ směrnice a praktický dopad této aktivity

"Kodifikovaná směrnice“

K tomuto způsobu se může přistoupit u směrnic, které jsou více let v platnosti. Oficiálně se zpracuje nový text směrnice se všemi změnami do té doby provedenými (tzv. kompilace). Kodifikovaná směrnice je doplněna navíc přílohami, které obsahují srovnávací tabulky, a dostane nové číslo. Její dokončení spočívá pouze v tzv. prvním čtení v Evropském parlamentu.

Pro členské státy nevyplývají z této činnosti žádné další povinnosti. Stále platí národní předpis implementující směrnici 87/404/EHS – technický obsah se nezměnil, pouze je nutné vědět o existenci nově očíslované směrnice při komunikaci s jinými členskými státy EU a uplatňovat směrnici pro jednoduché tlakové nádoby pod tímto novým číslem po schválení.

Dohody o vzájemném uznávání

Při dovážení výrobků ze států mimo EU nastávají nejasnosti kolem bezpečnosti regulovaných výrobků a s tím spojené případné nové posuzování. Teoretický základ lze nalézt v "Příručce pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu“ (tzv. "Modrá kniha“). Tento podklad je k dispozici na webové stránce ÚNMZ jako Sborník č. 14, http://web.unmz.cz/sborniky_14.htm ). Jedná se o příručku, kterou vydala Evropská komise pro jednotnou aplikaci směrnic založených na novém a globálním přístupu.

Sytém vztahu EU a EHP

V kapitole 9.1 Dohoda o Evropském hospodářském prostoru je podrobně vysvětlen systém vztahu EU a EHP. Spolupráce s těmito státy ale většinou nečiní potíže, protože plně spolupracují na základě komunitárního práva a mají vypracovaný systém notifikovaných osob, který je přístupný

Nahrávám...
Nahrávám...