dnes je 21.2.2024

Input:

Specifikace bezpečnostních funkcí

30.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.4.1
Specifikace bezpečnostních funkcí

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Tento článek uvádí seznam a detaily bezpečnostních funkcí, které mohou být vykonávány bezpečnostními částmi ovládacího systému (SRP/CS). Konstruktér nebo zpracovatel normy typu C musí zahrnout tyto funkce nutné k dosažení opatření bezpečnosti požadované ovládacím systémem pro specifické použití.

Provozní funkce

Ovládací systémy strojního zařízení vykonávají provozní a/nebo bezpečnostní funkce. Provozní funkce (např. spuštění, normální zastavení) mohou být také bezpečnostními funkcemi, ale to může být zjištěno pouze po úplném posouzení rizika strojního zařízení.

Seznam některých typických bezpečnostních funkcí a případně jejich určité vlastnosti a bezpečnostní parametry s odkazem na jiné mezinárodní normy, jejichž požadavky se vztahují na bezpečnostní funkci, vlastnost nebo parametr, jsou uvedeny v tabulce. Konstruktér nebo zpracovatel normy typu C musí zajistit, aby byly splněny všechny použitelné požadavky pro relevantní bezpečnostní funkce, jejichž seznam je v tabulce uveden. Většina odkazů v tabulce se týká norem pro elektrotechniku a v případě jiných technologií (např. hydrauliky, pneumatiky) bude nutné aplikovatelné požadavky upravit.

Pro určité vlastnosti bezpečnostní funkce jsou v tomto článku stanoveny další požadavky.

Pokud je to nezbytné, musí být požadavky na vlastnosti a bezpečnostní funkce přizpůsobeny pro použití různých zdrojů energie.

Identifikace bezpečnostní funkce

Při identifikaci a specifikaci bezpečnostní funkce musí být uváženo alespoň následující:

 1. výsledky posouzení rizika pro každé specifické nebezpečí nebo nebezpečnou situaci;

 2. provozní vlastnosti stroje včetně:

  • předpokládaného používání stroje (včetně předvídatelného nesprávného použití);

  • režimů provozu (např. místní režim, automatický režim, režimy týkající se prostoru nebo části stroje);

  • doby cyklu a

  • doby reakce;

 3. činnost v případě nouzového
Nahrávám...
Nahrávám...