dnes je 16.6.2024

Input:

Správa a řízení toku materiálů v rámci distribučních procesů

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.4
Správa a řízení toku materiálů v rámci distribučních procesů

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Při měření výkonu v oblasti řízení toku materiálů by měl podnik zkoumat řadu různých prvků, zejména: úroveň servisu poskytovaných dodavateli, zásoby, ceny placené za materiály, úroveň kvality a provozní náklady.

  • Úroveň servisu lze měřit pomocí různých metod a ukazatelů, např. pomocí měření doby cyklu objednávky a míry plnění dodávek u jednotlivých dodavatelů nebo formou měření počtu opoždění výroby, způsobených vyčerpáním zásob určitých materiálů.

  • Zásoby představují důležitý aspekt řízení toku materiálů. Při řízení stavu zásob lze využít např. sledování zásob s pomalým obratem nebo porovnávání skutečných stavů zásob a obratu zásob s plánovanými, resp. historickými údaji.

  • Měření cenové hladiny materiálů zahrnuje sledování zisků a ztrát, které vyplynou z nákupů do zásoby, porovnávání cen, placených za hlavní materiálové položky za několik časových období a porovnání skutečných cen, placených za materiály s plánovanými cenami.

  • Mezi ukazatele, které lze využít v oblasti řízení kvality, patří např. počet výrobních selhání, způsobených vadami materiálů, nebo procento vadných materiálů u jednotlivých dodávek a jednotlivých dodavatelů.

  • Jako souhrnný ukazatel výkonu může management použít porovnání skutečných nákladů, spotřebovaných při řízení materiálů, s plánovanými náklady, stanovenými na počátku operačního období.

Operační výkazy v rámci řízení toku materiálů

Nahrávám...
Nahrávám...