dnes je 19.7.2024

Input:

Systémy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0 Systémy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008

Obecně

Systematická péče o kvalitu poskytovaného produktu je v současné době neodmyslitelnou součástí každého seriózního podnikatelského záměru, uskutečněného v jakékoliv organizaci. Aby byl podnikatelský záměr úspěšný, musí výsledek jeho realizace nacházet své zájemce - zákazníky a přinášet zisk podnikatelům při respektování požadavků současné společnosti. Splnění očekávání zákazníka z hlediska kvality a při současném plnění požadavků zákonů a dalších relevantních právních předpisů je prvním předpokladem k dlouhodobějšímu odbytu výrobků (a/nebo služeb), k získání „dobrého jména“ výrobce či poskytovatele služeb a k jeho následné prosperitě. Bez systémové péče o plnění požadavků na shodu poskytovaného produktu se specifikovanými požadavky, uplatňované podle současných zkušeností, si nelze představit v soudobém tvrdém konkurenčním prostředí dlouhodobě úspěšného podnikatele. Nabízet kvalitní produkt je pro podnikatele podmínka nutná (nikoli však postačující). Žádná firma si nemůže dovolit nekvalitní produkty ani nestandardní chování, protože jinak ztratí své zákazníky.

Kvalita

Co znamená pojem kvalita?

Pro praktický život a řízení firem byla vypracována definice, která je nejenom univerzální, ale i mimořádně důležitá. Uvádí ji (sice již neplatná, ale zajímavá jako zdroj inspirace i dnes) norma ČSN ISO 8402, která říká: „Jakost je celkový souhrn znaků entity, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby.“ Entita je přitom vymezena jako všechno to, co je možné individuálně popsat a vzít v úvahu, např. výrobek, proces, organizaci, systém, osobu.

Jak se tato definice liší od dnešních?

Norma ČSN EN ISO 9000:2006 ve svém čl. 3.1.1 definuje kvalitu jako „stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik“, přičemž požadavek je definován toutéž normou jako „potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné“.

Produkt

V každém případě je nutné chápat produkt jako výsledek činností a procesů, který může mít podobu služby, hardwaru, softwaru, zpracovaných materiálů, resp. jejich kombinace. Každý z těchto produktů má nějak specifikované požadavky, ať zákazníkem uvedené či neuvedené, ale předpokládané nebo dané např. zákonem. Jejich plnění je výsledkem procesů a jejich řízení.

Činnost

Procesy směřující k zabezpečování kvality produktu mohou zahrnovat např. následující činnosti buď jednotlivě, nebo v jakékoli kombinaci:

 • prevenci závad: monitoring klíčových výrobních a montážních procesů zahrnujících nejdůležitější součásti s přímým vztahem k bezpečnosti výrobku,

 • zajištění kvality nového výrobku: vyřešení otázky, jak při použití nové technologie předem zabránit vadám u nových výrobků, a to ještě ve fázi konstrukce a vývoje (analýza rizik),

 • sběr, přenos a užití informací o kvalitě: vytvoření informační sítě kvality a vytvoření nástrojů, které ji udrží v aktivním stavu,

 • implementaci, řízení a zlepšování systému řízení kvality: vyjasnění, co se má dělat a jak se má aplikovat kontrola ve výrobě/službách (včetně např. testování funkčnosti produktu zákazníkem), provádění hodnocení konkurenceschopnosti,

 • systémy zajištění vysoce kvalitních výrobků: vytváření systémů, ve kterých se budou vyrábět kvalitní výrobky ve spolupráci všech oddělení podniku,

 • zábranu konstrukčních a výrobních chyb: bezchybné procesy a systémy,

 • vytváření přesných a snadno srozumitelných návodů k použití (manuálů),

 • udržování a zlepšování výrobních procesů: zdokonalování procesů, rozšiřování schopnosti detekce problémů, výcvik pracovníků (včetně externích),

 • zlepšení služeb týkajících se zajišťování kvality: zlepšení a udržování vysoké bezpečnosti, norem údržby a oprav,

 • udržování výrobních nákladů na minimum: snižování nákladů na materiál a na zařízení při současném zajištění vyšší kvality a bezpečnosti výrobku, snížení nákladů na nekvalitní produkty,

 • vývoj technologií pro zlepšení zajišťování kvality: automatizace kontrolních procesů, posun od kontrol mimo výrobní linku k automatickým kontrolám během výrobního procesu, aplikace pokrokových technologií, jako je CAD a CAM do konstrukce výroby,

 • udržování úzkých

Nahrávám...
Nahrávám...