dnes je 19.7.2024

Input:

Technická dokumentace podle oddílu a přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. pro strojní zařízení - linka barvy dvojitá - lb2

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.1 Technická dokumentace podle oddílu a přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. pro strojní zařízení – linka barvy dvojitá – lb2

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy, PSČ

Linka barvy dvojitá - LB2

 

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

podle oddílu A přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

 

Oddíl A přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

A. Technická dokumentace strojního zařízení

Tato část popisuje postup sestavování technické dokumentace. Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky tohoto nařízení. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení. Technická dokumentace musí být vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích členských států Evropské unie s výjimkou návodu k použití stroje, pro který platí zvláštní ustanovení bodu 1.7.4.1 přílohy č.1 k tomuto nařízení.

 1. Technická dokumentace zahrnuje

  1. konstrukční a výrobní dokumentací obsahující

   • celkový popis strojního zařízení,

   • celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení,

   • podrobné výkresy, popřípadě doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti,

    Tato technická dokumentace je samozřejmou částí podkladů, jejichž vypracování je nutné a potřebné před zahájením výroby libovolného strojního zařízení. Je obvykle uložena a pro případnou kontrolu přístupná v archivu výrobce.

   • dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně:

    • seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení,

    • popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik a popřípadě uvedení dalších rizik souvisejících se strojním zařízením,

   • použité normy a ostatní technické specifikace s uvedením základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které jsou v těchto normách zahrnuty,

   • veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,

    Tato část technická dokumentace prokazuje, že výrobce strojního zařízení které uvádí na trh je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, ke kterým je určeno, a za

Nahrávám...
Nahrávám...