dnes je 16.7.2024

Input:

Technické překážky obchodu

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.4.3 Technické překážky obchodu

Ing. Jaroslav Rajlich

S budováním jednotného vnitřního trhu je spojeno velké množství překážek, které lze rozdělit na:

  • věcné (kontrola zboží a osob na hranicích mezi státy EU, celnice),

  • fiskální (např. rozdílné přímé a nepřímé daně, hlavně DPH v jednotlivých členských státech),

  • technické (např. rozdílné národní technické normy členských států, rozdílné způsoby posuzování shody apod.)

Podle jiného hlediska lze překážky volného pohybu zboží (obchodu) dělit na:

  • viditelné,

  • skryté

(viz následující tabulku).

Viditelné a skryté překážky volného pohybu zboží (podle: Kadlčák, R.: Jednotný trh Evropské unie, European Bulletin EUROBULL 2/1998):

Viditelné  Celní poplatky 
Kvantitativní omezení 
Dobrovolné omezení vývozu (různé typy) 
Skryté - tzv.
netarifní překážky 
Národní standardy 
Rozdílné přímé a nepřímé zdanění 
Podpory poskytované státy 
Antidumping 
Kartelové praktiky 
Zneužití dominantního postavení firmou 
Vládní zakázky 
Praktiky státních monopolů 
Nekontrolované slučování firem 

V dalším se budeme zabývat technickými překážkami obchodu (anglická zkratka TBT - Technical Barriers to Trade).

Vznik technických překážek obchodu

Tzv. Bílá kniha Komise Evropských společenství z roku 1985, vydaná k realizaci vnitřního trhu, se velice důkladně zabývá mechanismy vzniku a odstraňování technických překážek obchodu. Technické překážky obchodu jsou pokládány za nejvýznamnější překážky působící proti zásadě volného pohybu zboží, neboť často brání vzájemnému obchodu mnohem účinněji než cla a kvantitativní omezení.

Pro úplnost je třeba doplnit, že zásadu volného pohybu zboží uskutečňují členské státy Evropské unie zejména následujícími prostředky:

  • odstraněním všech dovozních a vývozních cel a dávek s rovnocenným účinkem, jako jsou cla mezi členskými státy Evropského společenství, a

  • odstraněním kvantitativních omezení při dovozu a vývozu zboží mezi členskými státy, jakož i jakýchkoli opatření s rovnocenným účinkem, jako kvalitativní omezení mezi

Nahrávám...
Nahrávám...