dnes je 19.7.2024

Input:

Textura povrchu jako výsledek geometrických a kinematických vztahů nástroje a obrobku

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.4 Textura povrchu jako výsledek geometrických a kinematických vztahů nástroje a obrobku

Doc. Ing. Leoš Bumbálek

Dokončený funkční povrch je vytvořen jako výsledek geometrických a kinematických vztahů nástroje a obrobku, který je však doprovázen dalšími fyzikálními jevy.

Při analýze příčin vzniku a vytvoření textury povrchu funkční plochy půjde o stanovení teoretické drsnosti a vlnitosti. Velikost, tvar a vzájemné uspořádání nerovnosti povrchu je určováno tvarem a stavem ostří řezného nástroje a řeznými podmínkami. Strukturně-mechanické vlastnosti materiálu mají značný vliv na charakter nerovnosti povrchu. To se projeví v topografii povrchu, ve změně jeho reliéfu, tvaru a mikrogeometrii.

Všechny tyto údaje je možné sledovat v systému 2D, tj. v systému čáry, nebo v systému 3D, tj. systému plochy.

Nové trendy

Nové trendy v hodnocení textury povrchu směřují k využívání matematických a statistických metod, především k využívání frekvenčních charakteristik. Tyto způsoby hodnocení jsou schopné v daleko širší míře postihnout účinky technologických operací na funkční a provozní vlastnosti dokončených ploch. Údaje o textuře povrchu, tj. o jeho drsnosti a vlnitosti, mají v sobě zakódovány výsledné charakteristiky, ale i informace o podmínkách, za kterých vznikala.

Dekódováním těchto informací lze získat velmi dobrý přehled pro hodnocení povrchu, a to s využitím výpočetní techniky.

U obrobeného povrchu vytvořeného jako výsledek geometrických a kinematických

Nahrávám...
Nahrávám...