dnes je 16.7.2024

Input:

Výrobní procesy a operace

15.10.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.3 Výrobní procesy a operace

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Proces je plynulý tok, ve kterém dochází ke transformaci surovin na finální výrobky řadou operací. Z pohledu logistiky je základem procesu cesta materiálu, podél které dochází k jeho transformaci na něco, co lze prodat. Výrobní proces má čtyři základní typy operací nebo fází:

  • transformace: montáž, demontáž, změna tvaru nebo kvality,

  • kontrola: porovnání se standardem,

  • doprava: změna umístění,

  • skladování: doba, kdy nedochází k žádné práci, dopravě nebo kontrole.

Materiály nebo části z nich vyrobené procházejí často v průběhu výrobního procesu několika těmito fázemi. Ve skutečnosti však pouze proces transformace navyšuje přidanou hodnotu výrobku. Ostatní fáze by se měly odstranit nebo alespoň redukovat.

Operace je naopak jakákoli činnost prováděná dělníky nebo stroji se surovinami, meziprodukty nebo finálními produkty. Základem každé operace je provádění specifické činnosti.

Tovární výroba je soubor operací a procesů. Každá fáze výrobního procesu má jednu nebo několik odpovídajících operací. Tyto operace představují provedení nastavení stejně jako základní operace transformační, kterými je např. obrábění nebo montáž.

Kvalita procesů a operací

Jelikož operace obsahují činnosti nad materiály nebo částmi, zkvalitnění operací se často zaměřuje na způsoby, jak jsou operace prováděny. Zlepšení operací se pak může zaměřit na různé aspekty jednotlivých operací, např. změna uložení ručního nářadí tak, aby se např. snížila námaha operátora.

Ke zkvalitnění vlastní výroby však nestačí zlepšit pouze operace. Prostřednictvím JIT musí podnik vlastně zlepšit procesy. Zkvalitňování procesů ve skutečnosti představuje redukci některých operací, nebo dokonce i jejich eliminaci. Většinou jde o operace, které se nepodílejí na navýšení přidané hodnoty a které zajišťují materiálový tok mezi jednotlivými operacemi vlastní transformace. Zajištění kvality výroby spočívá tedy v nalezení způsobu, jak redukovat zpoždění, skladování, dopravu, omyly, zmetky a jiné skutečnosti, které způsobují zastavení nebo zpomalení materiálových toků. Při správné aplikaci přístupu JIT ve výrobě materiál a meziprodukty procházejí procesy bez zdržení, ideálně jeden kus v jednom čase.

Základní koncepce přístupu just-in-time ve výrobě

Bylo by asi naivní domnívat se, že lze najít jeden univerzální recept, a to ještě jednoduchý, na to, jak zajistit kvalitu výroby. Výrobní podniky mají zpravidla různý sortiment a různě organizovanou výrobu. Můžeme se proto zaměřit pouze na klíčové aspekty koncepcí, které vlastně definují výrobní přístup JIT. Každý podnik však musí takové koncepce implementovat způsoby, které jsou pro něj vhodné.

Úrovňová výroba a sekvenční zpracování

Rozdělení výroby na jednotlivé úrovně, tedy úrovňová výroba, je způsob naplánování denní výroby různých typů výrobků v takovém pořadí, že se vypustí špičky i poklesy ve vyráběném množství. Jde tedy o zajištění hladkého průběhu výroby zavedením úrovní. Úrovňová výroba umožňuje podniku dodávat různým zákazníkům to, co požadují, bez vytváření zásob.

V pojetí tradiční hromadné (velkosériové) výroby podnik vyrábí zpravidla v daném čase různé výrobky jednoho typu, a to obyčejně ve velkých množstvích. Když zákazník požaduje výrobek V2, zatímco podnik v daném okamžiku vyrábí výrobek V1, musí zákazník čekat. Pokud zákazník nekoupí okamžitě celé množství výrobku V1, jeho část se stává zásobou a generuje druhy ztrát, o kterých jsme se již zmínili. I změna zákazníkových potřeb může znamenat, že podnik vyrobí něčeho příliš mnoho nebo že lidé a stroje musejí pracovat přesčas, aby

Nahrávám...
Nahrávám...