dnes je 20.7.2024

Input:

Výsledky výzkumu

12.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.2 Výsledky výzkumu

Ing. Aleš Kostelka

Práce je cenná tím, že zjišťuje, jak to ve skutečnosti je, nikoliv jak se domníváme (nebo jak se domnívají jiné subjekty - média, poradenské firmy, škol apod.), že to je. Nebudeme popisovat poměrně náročné metody výzkumu, odhlédneme i občasných možných pochybností o kauzalitách (příčinách a následcích) - výzkum příčiny neřeší. Jde o složitý sociální systém a není možné ani rozumné očekávat jako výsledek reálné vícenásobné korelace s kvantifikovaným vyjádřením regresních koeficientů, jak to statistika umí. Jisté kvantifikace jsou ve výsledcích obsaženy, my se však až na výjimky omezíme na verbální vyjádření.

Hlavní poznatky z výzkumu

Jaké jsou tedy hlavní poznatky z výzkumu?

  • Stavebnictví vykazuje podstatně vyšší úspěšnost než zpracovatelský průmysl.

  • Společnosti s ručením omezeným jsou úspěšnější než akciové společnosti.

  • Nejúspěšnější jsou malé podniky, po nich následují podniky střední a potom velké.

  • Vyšší úspěšnost vykazují podniky samostatné (ty, které nejsou součástí vyššího celku).

  • Zda je vlastník zahraniční nebo domácí, to nemá na úspěšnost firmy praktický vliv.

  • Nejlépe jsou na tom podniky s jediným vlastníkem a zároveň nejsou součástí vyššího celku.

  • Firmy uplatňující strategii zaměřenou na náklady a na odlišení produktu jsou úspěšné častěji než firmy se strategiemi ostatními.

    Druh strategie je vzat z vyjádření firem. Poznamenejme, že kvalifikovat strategii jen na několik kategorií a určit, že firma se

Nahrávám...
Nahrávám...