dnes je 23.7.2024

Input:

Vývojové fáze logistiky

22.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.2 Vývojové fáze logistiky

Za počáteční období rozvoje logistiky lze považovat období do roku 1950, kdy docházelo k uplatňování dílčích prvků logistiky, bez náležitého vzájemného propojení. Druhé období rozvoje logistiky lze identifikovat v letech 1950 - 1970. Toto období lze charakterizovat jako etapu formování logistické teorie a její aplikace v praxi. Ve třetím období (po r. 1970) dochází k úspěšnému rozšiřování logistiky nejen v USA, ale i v Evropě. Základem aktivit logistiky zde byly distribuční systémy. Další vývoj ukázal, že součástí logistických systémů se musejí stát i podsystémy informační a souhrnné ekonomické přístupy z aspektu prosperity podniku, tj. logistika se stává filozofií podnikání.

I v období centrálně plánovitého řízení byla určitá snaha uplatnit některé racionální prvky logistického řízení (třebaže logistika z aspektu ideologického byla odsuzována). Úspěšné bylo uplatňování tzv. TUL procesů (Transfer Uneschlag Lagerungs Prozesse) v bývalé NDR, zaměřených na dopravu, oběh a skladování materiálů a výrobků. Je nesporné, že v plném rozsahu se mohou logistické systémy úspěšně uplatnit pouze v podmínkách tržního hospodářství.

Koncem 80. let dochází k velkým politickým i hospodářským změnám v zemích bývalého sovětského bloku. Dochází ke transformaci, a to směrem k tržnímu hospodářství. Logistika tak dostává příležitost rozšířit se postupně i do zemí bývalého východního bloku.

Logistika ve svém vývoji prošla řadou přístupů a vymezení v rámci společenských aktivit. Dodnes není tento proces ukončen a definice logistiky nejsou jednoznačně vymezeny. Přesto má dnes již logistika charakter vědní disciplíny, která svým systémovým přístupem přispívá k řešení řady problémů podnikatelské praxe. Její význam spočívá především v systémovém přístupu, tzn. že při analýze, formování strategie a taktiky a operativním řízení logistických procesů vždy respektuje funkční vztahy mezi jednotlivými prvky logistického systému jako celku.

V odborné

Nahrávám...
Nahrávám...