dnes je 23.7.2024

Input:

Vývojové stupně marketingu

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.7 Vývojové stupně marketingu

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Odhlédneme-li od některých specifik daných oborů, v nichž je marketing uplatňován, můžeme rozlišit následující vývojové stupně marketingu 1 podle jejich obsahového zaměření.

Obsahové zaměření marketingu v německy mluvících zemích:

V 50. letech převládala výrazná orientace na výrobu a prodej. Toto období je považováno za start marketingu, neboť se projevily první snahy o profilaci značkových výrobků a segmentace trhu. V tomto období byl marketing prezentován jako distribuční funkce. 2 60. léta jsou spojována s vlastním zrozením marketingu. Objevil se Kotler se svou orientací na potřeby spotřebitelů. Marketing byl využíván k tomu, aby ovlivňoval zákazníka. Marketingové nástroje byly v centru pozornosti organizací. V 70. letech se začíná projevovat zájem firem o spolupráci, o koordinaci své činnosti, koncentruje se obchod. Firmy mají větší zájem o vertikální marketing. Marketingový mix se rozvíjí směrem k obchodu a službám. Analyzují se vztahy podniku a trhu, začíná se využívat SWOT analýza. Marketing se stává paralelní funkcí vedení. K dalšímu posílení pozice marketingu dochází počátkem 80. let v souvislosti s důsledky první ropné krize a následujících recesí. Surovinové zdroje byly omezeny, trh byl nasycen, vzplál konkurenční boj. Konkurenční výhoda se objevuje v Porterových pracích, které představují teoretická východiska pro chápání podnikových prostředků dlouhodobě. Marketing se dostává do pozornosti dlouhodobých záměrů organizací.

Rozšíření marketingu pokračuje v 90. letech . Postupuje jeho orientace na okolí a marketing jako funkce vedení přechází na duální pozici, kdy představuje rovnoprávnou podnikovou funkci a vůdčí koncepci managementu. Nové podněty v podnikových procesech dospěly k tomu, že

Nahrávám...
Nahrávám...