dnes je 1.4.2020

Input:

Vzory a příklady potřebné k auditování - Plán auditu ISO 9001 a ISO 14001

11.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.12
Vzory a příklady potřebné k auditování – Plán auditu ISO 9001 a ISO 14001

Ing. Monika Becková

PLÁN AUDITU ISO 9001 A ISO 14001
Auditované místo /útvar: XXX
Rozsah auditu: ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a související požadavky právních předpisů (závazných povinností)
Cíl auditu: Ověření plnění požadavků výše uvedených norem a souvisejících požadavků právních předpisů (závazných povinností), příprava na audit certifikačního orgánu, nalezení slabých míst a příležitostí ke zlepšování
Datum auditu: XXX
Vedoucí auditor/auditor: XXX
Zodpovědná osoba / vedoucí auditovaného místa: XXX
Datum Čas Organizační jednotka /místo Účastníci ze strany auditované společnosti Prvek QEMS dle ČSN EN ISO 9001:2016 / ČSN EN ISO 14001:2016 (kapitola normy) Audi-tor
XXX 9:00 Vedení organizace XXX Zahájení, úvodní jednání, upřesnění cílů a průběhu auditu, kontext organizace (kap. 4.1-4.3, 5, 6.2) XXX
10:00 Správce dokumentů XXX Přezkoumání rozsahu dokumentace ve vztahu k procesům a požadavkům (kap. 4.4, 7.5), XXX
10:30 Manažer kvality XXX Plánování, analýza rizik (kap. 6)Zdroje (kap. 7.1)Komunikace (kap. 7.4)Provoz (kap. 8.1, 8.2)Monitoring (kap. 9.1) XXX
11:00 Personální oddělení XXX Podpora (kap. 7.2, 7.3) XXX
11:30 Výrobní areál – prohlídka výrobních a provozních prostor XXX Provoz, havarijní připravenost (kap. 8.1, 8.2) XXX
12:30 Útvar technická příprava výroby XXX Provoz(kap. 8.1, 8.2) XXX
Nejnavštěvovanější semináře