dnes je 1.4.2020

Input:

Vzory a příklady potřebné k auditování - Příklady chyb při auditování

9.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.123.11
Vzory a příklady potřebné k auditování - Příklady chyb při auditování

Ing. Monika Becková

Součástí ročního programu auditů dle norem pro systémy managementu musí být nevyhnutelně i posouzení auditu (jedná se vlastně o „audit auditu”). Pro poučení se z chyb představujeme dvacet příkladů neshod v této oblasti:

  1. V ročním programu auditů není vůbec uveden audit kapitoly 9.2 normy ISO 9001.
  2. Roční program auditu sice obsahuje jednotlivé procesy, ale už ne organizační útvary včetně uvedení lokalit přesto, že organizace má provozy na několika místech.
  3. Pro jednotlivé interní audity v ročním programu nejsou stanovena kritéria auditu.
  4. Roční program interních auditů neobsahuje interní audit všech prvků příslušné normy.
  5. Roční program interních auditů neobsahuje interní audit všech procesů v rozsahu systému managementu v organizaci.
  6. Audit kapitoly 9.2 normy ISO 9001 má provádět manažer kvality, který je zároveň osobou odpovědnou za řízení programu auditů.
  7. Katalog pracovních pozic a funkcí neobsahuje položku interní auditor, nejsou tak stanoveny požadavky na kompetenci interního auditora v organizaci.
  8. Audit provedl pracovník, u kterého není prokazatelně doložena
Nejnavštěvovanější semináře