dnes je 29.5.2024

Input:

Vztah mezi skladovacími procesy a procesy přepravními a výrobními

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.3
Vztah mezi skladovacími procesy a procesy přepravními a výrobními

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Snížení přepravních nákladů můžeme docílit jak na vstupu, tj. při zásobování podniku, tak na výstupu, tj. v rámci distribuce výroby. V rámci zásobování se malé objednávky od řady dodavatelů shromažďují v konsolidačním skladu v blízkosti zdroje dodávek. Následné dodávky do výrobního závodu, který je zpravidla umístěn ve větší vzdálenosti od skladu či zdroje dodávek, pak můžeme realizovat jako velké zásilky. Vycházíme z toho, že se sklad nachází v blízkosti zdroje dodávek, tj. dražší sazby za přepravu malých zásilek se aplikují jen na malý úsek přepravní vzdálenosti, a na větší část přepravní trasy, tj. z konsolidačního skladu do výrobního závodu, lze využít výhodnějších sazeb.

Úsek distribuce

Podobnou úlohu mají skladovací procesy pro dosahování úspor přepravních nákladů na úseku distribuce vyrobené produkce. Podnik může provozovat řadu lokálních odbytových skladů, odkud se dodávají zásilky sestavené z různých výrobků podniku jednotlivým zákazníkům. Dodávky produktů z jednotlivých výrobních závodů se do lokálních skladů dopravují obvykle po železnici. Zákaznické objednávky se z lokálních skladů dopravují nákladními automobily. Využitím lokálních skladů lze dosáhnout nižších přepravních nákladů, než kdybychom realizovali přímé dodávky z výrobních závodů zákazníkům. Úspory přepravních nákladů jsou často větší než zvýšené náklady, které vznikají v souvislosti se skladovacími procesy a s nimi souvisejícími zvýšenými náklady na udržování zásob.

Malé výrobní série

Malé výrobní série minimalizují objem zásob, které je nutno v rámci logistického systému udržovat, a zajišťují výši výroby, která odpovídá běžné poptávce. Na druhé straně se však tak zvyšují náklady na přestavování a změny výrobních linek. Pokud vyrábíme na plnou výrobní kapacitu (nebo se tomu blížíme), pak se nám může přihodit, že časté změny mohou vést k tomu, že nebudeme schopni uspokojovat poptávku. Náklady, související se ztrátou prodejních příležitostí, tj. ztráta z nerealizovaných prodejů, by mohly dosáhnout značné výše.

Změna výrobní linky

Když se po změně výrobní linky vyrábí velké množství výrobků, vede to k nižším nákladům na jednotku produkce. Velké výrobní série však mají za následek větší zásoby a zvýšené požadavky na

Nahrávám...
Nahrávám...