dnes je 23.1.2021

Input:

Zainteresované strany - článek 4. 2. normy IATF

16.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4
Zainteresované strany – článek 4. 2. normy IATF

Ing. Pavla Blackmore

Citace z normy ISO 9001:

S ohledem na vliv nebo možný vliv potřeb a očekávání na schopnost organizace trvale poskytovat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníka a příslušné požadavky zákonů a předpisů, musí organizace určit:

 1. zainteresované strany, které jsou relevantní pro systém managementu kvality;
 2. požadavky těchto zainteresovaných stran, které jsou relevantní pro systém managementu kvality

Organizace musí monitorovat a přezkoumávat informace o těchto zainteresovaných stranách a o jejich relevantních požadavcích.

Kdo může být zainteresovanou stranou?

Relevantními zainteresovanými stranami jsou skupiny nebo osoby, které mají vliv anebo mohou mít vliv na organizaci. Například to mohou být: zákazníci, vlastníci, právníci, různí externí poskytovatelé – dodavatelé materiálu, služeb, úklidové a údržbové firmy; jednoznačně to jsou regulátoři, oborové svazy a sdružení, konkurenti na trhu.

Představme si firmu, která je těmito subjekty obklopena jako neviditelnými nitkami a neustále probíhají interakce, mohou být jednosměrné ale i obousměrné. V těchto interakcích probíhá komunikace, přenos informací, toky peněz, požadavků na výrobky a služby. Dochází k mnoha různým situacím, které jsou ovlivněny funkcí jednotlivých článků této sítě, kvalitou a úrovní komunikace, myšlení, předvídání, motivací.

Tímto se dostáváme k tomu, že je velmi důležité pochopit potřeby zainteresovaných stran – z hlediska IATF 16949 nás především zajímá plnění požadavků zákazníka a také dodržování příslušných požadavků zákonů a předpisů.

Jak můžeme pochopit potřeby zainteresovaných stran?

Potřebujeme je poznat, analyzovat, možná i mapovat. Vedení organizace má ve svém zájmu si tuto analýzu provést a ujasnit si, které zainteresované strany organizaci podporují anebo ji mohou určitým způsobem limitovat. Udělejte si takovou inventuru významných subjektů, se kterými komunikujete a odkud získáváte informace, které jsou důležité jak pro fungování organizace, tak pro dosahování cílů a tím i relevantní pro systém managementu kvality.

Při této analýze si můžete zainteresované strany rozdělit do skupin podle zájmů:

 • Vlastníci organizace

 • Vrcholové vedení

 • Zákazníci a spotřebitelé

 • Partnerské organizace

 • Dozorové orgány

 • Regionální organizace

 • Pracovníci

 • Další zájmové skupiny

Jak provést analýzu zainteresovaných stran?

V prvním kroku si sepište seznam subjektů, organizací, osob. Při tvorbě seznamu si klaďte otázky: Kdo ovlivňuje nás? Kdo má zájem, aby, to, co naše organizace dělá, bylo úspěšné/prospěšné? A další otázka je, pokud se něco opravdu bude dít, koho to bude dále ovlivňovat? Koho tedy ovlivňuje naše organizace?

Prostě si sedněte a sepište myšlenky a informace, které vám přicházejí. Nyní nic z toho, co uvádíte, nemusíte hodnotit. Zapisujte si vše, co vám přijde na mysl.

Dobré je uvést zainteresované strany konkrétně – tedy jít do určitého detailu, který dává smysl a přináší dále efekt právě z této analýzy. Například máme dodavatele granulátu a je tam na oddělení prodeje paní, která vždy ví, jaká je situace v její firmě a na trhu a dá se s ní velmi efektivně domluvit.

Zapište si seznam zainteresovaných stran do tabulky jako číslovaný seznam. Čísla nevyjadřují priority, ale slouží pro přehlednost a pro další práci s touto tabulkou a informacemi v ní.

Tímto postupem se doberete k určení konkrétních zainteresovaných stran.

Druhým krokem je zvolení kritéria členění a vytvoření „mapy”

Pro uspořádání zainteresovaných stran ze seznamu si zvolíte smysluplná a pro naši organizaci relevantní kritéria.

Mohou jimi být:

 • zájem

 • moc

Zájem zainteresovaných může mít mnoho zdrojů. Zde analyzujete, kdo vaši organizaci a naše aktivity blokuje, kdo je podporuje, anebo kdo třeba naše aktivity

Nahrávám...
Nahrávám...