dnes je 19.7.2024

Input:

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro strojní zařízení se zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osob

20.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.8 Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro strojní zařízení se zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osob

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY
Sídlo firmy


Název zařízení

provedení …………….

 
OVĚŘENÍ SHODY
strojního zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahujícími se na návrh a konstrukci strojních zařízení
podle přílohy č. 1
k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,
o technických požadavcích na strojní zařízení
6. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro strojní zařízení se zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osob 


Požadavek
Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES) 
Požadavky splněny? 
  ano  ne  irel. 
Strojní zařízení představující nebezpečí vyvolaná zvedáním osob musí splňovat podle bodu 4 Obecných zásad všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti popsané v této kapitole.       
6.1. Všeobecně       
6.1.1 Mechanická pevnost
Nosná část, popřípadě včetně poklopů, musí být navržena a konstruována tak, aby zajišťovala prostor a pevnost odpovídající maximálnímu povolenému počtu osob a maximálnímu provoznímu zatížení.
Součinitele bezpečnosti pro součásti uvedené v bodech 4.1.2.4 a 4.1.2.5 jsou pro strojní zařízení určené ke zvedání osob nedostatečné a musí být zpravidla zdvojnásobeny. Strojní zařízení určené ke zvedání osob nebo osob a nákladů musí být vybaveno závěsným nebo podpěrným zařízením nosné části navrženým a konstruovaným tak, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti a předešlo se riziku pádu nosné části.
Tam, kde se k zavěšení nosné části užívají lana nebo řetězy, se musí použít minimálně dvě samostatná lana nebo dva řetězy, každé se samostatným ukotvením. 
     
6.1.2. Kontrola zatížení u strojního zařízení poháněného jinak než lidskou silou
Požadavky uvedené v bodě 4.2.2 platí bez ohledu na maximální provozní zatížení a klopný moment, pokud výrobce nemůže prokázat, že neexistuje riziko přetížení nebo převrácení. 
     
6.2. Ovládací zařízení
Pokud bezpečnostní požadavky nepožadují jiná řešení, nosná část musí být zásadně navržena a konstruována tak, aby měly osoby uvnitř k dispozici zařízení k ovládání pohybu nahoru a dolů, popřípadě k ovládání ostatních pohybů nosné části.
Při provozu musí být funkce těchto ovládacích zařízení nadřazena jiným zařízením ovládajícím tentýž pohyb, s výjimkou zařízení pro nouzové zastavení.
S výjimkou případu, kdy je nosná část zcela uzavřena, se musí zařízení pro ovládání těchto pohybů automaticky vracet do výchozí polohy. 
     
6.3. Rizika pro osoby nacházející se v nosné části nebo na ní       
6.3.1. Rizika vyvolaná pohyby nosné části
Strojní zařízení pro zvedání osob musí být navrženo, konstruováno nebo vybaveno tak, aby zrychlení nebo zpomalení nosné části nebylo zdrojem rizik pro osoby. 
     
Nahrávám...
Nahrávám...