dnes je 27.5.2024

Input:

Životní cyklus maloobchodu

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.7.2
Životní cyklus maloobchodu

Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.

Maloobchod má svůj životní cyklus (ŽC), který má podobně jako výrobek 4 vývojové fáze, a to fázi zavádění, růstu, zralosti a útlumu. Životní cyklus zachycuje vývoj druhu maloobchodní jednotky. Každá nově vzniklá prodejna začíná etapou zavádění a končí etapou poklesu. Starší druhy maloobchodu, jako jsou např. prodejny se smíšeným zbožím, existovaly mnohem déle, než dosáhly stádia zralosti. Novým druhům maloobchodu se to podařilo mnohem rychleji (např. skladištnímu prodeji), což je přisuzováno aktivnímu využívání marketingu i na úrovni maloobchodu.

Příklad vývoje vybraných druhů maloobchodních jednotek dle životního cyklu
Druh MOJ Období prudkého růstu Doba od počátku do období zralosti Etapa ŽC
Smíšené prodejny 1800 - 1840 100 let pokles
Obchodní domy 1860 - 1940 50 let zralost (pokles)
Zásilkové prodejny 1915 - 1950 50 let zralost
Supermarkety 1935 - 1965 35 let zralost (pokles)
Skladištní prodejny 1970 - 1980 10 let zralost

Pramen: Zpracováno dle Kotler, P. Marketing management. Praha: Victoria Publishing, 1991, s. 578.

Teorie maloobchodního cyklu

Se životním cyklem maloobchodu je spojována teorie maloobchodního cyklu, která se opírá o tzv. hypotézu maloobchodního okruhu Malcolma Mc Naira z Harvardské univerzity. Nair popsal koncem 50. let chování nových druhů maloobchodních prodejen vstupujících na trh.

Když vstupuje na trh nový maloobchod, usiluje o získání pevného postavení na konkurenčním trhu. Tradiční druhy maloobchodníků obvykle nabízejí mnoho služeb a své ceny plánují tak, aby pokryly své náklady. Nový druh maloobchodu zavádí různé operace, při nichž se snaží, aby dosáhl nižších nákladů, nižší ceny, a tudíž nabízí méně služeb. Pokud roste počet těchto obchodů a úspěšnost prodeje, nutně se objeví konkurence.

Odlišné strategie

Ve snaze vyrovnat se konkurenci hledá nový maloobchod tzv. odlišnou strategii - rozšiřuje nabídku sortimentu, investuje vyšší finanční prostředky do vybavenosti a zařízení prodejen, utrácí více za reklamu, jeho provozní náklady i ceny rostou - začíná se podobat tradičním druhům maloobchodu. Na trhu znovu vzniká místo pro nového maloobchodníka a začíná nový životní cyklus. Průběh tohoto cyklického vývoje může částečně vysvětlovat počáteční úspěch obchodních domů na spotřebitelském trhu i jejich pozdější problémy s konkurenceschopností nových přicházejících druhů maloobchodních jednotek, jakými

Nahrávám...
Nahrávám...