dnes je 3.6.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v sadě právních předpisů QM Profi

7.11.2019, Zdroj: Fulsoft (www.fulsoft.cz)

28.10.2019 - 3.11.2019

Přiřazené právní předpisy

267/2019 Sb. (Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují) Vydáno 29.10.2019.

Přiřazeno k zákonu 22/1997 Sb., Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění účinném k 1.9.2017

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Zdroj: