dnes je 29.5.2024

Input:

Žurnál kvality

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

17.6.3
Žurnál kvality

Prostředkem, který integruje nástroje řízení kvality, je žurnál kvality (Quality Journal). Podobně jako u nástrojů popisné statistiky je i zde důležité dodržení formálního postupu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že při analýze procesu nebude vinou intuitivního přístupu přehlédnut žádný "nepodstatný“ detail. Používání QJ se řídí zásadou, že předem není nic vyloučeno, a proto se musí každá možnost prověřit.

Analýza se začíná záznamem současného stavu - pomocí vývojového diagramu. Postupným uplatněním nástrojů SPC se nalezne příčina nejakosti v procesu. Navrhne se a ověří nápravné opatření. QJ se uzavírá záznamem stavu procesu po zásahu - novým vývojovým diagramem.

Jednotlivé kroky žurnálu kvality lze uvést následovně:

  • stanovení problému;

  • pozorování problému;

  • analýza příčin;

  • činnost - odstranění příčin (akce);

  • zkoušení, kontrola (testy);

  • standardizace změn;

  • vyvození závěrů -

Nahrávám...
Nahrávám...