dnes je 3.10.2022

Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojůGarance

27.7.2022, Zdroj: ÚNMZ

Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojůNařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2016/1628 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o…

Strojní zařízeníGarance

17.2.2022, Zdroj: ÚNMZ

Strojní zařízeníStrojní zařízení patří mezi stanovené výrobky a podléhá následující legislativě.

Oddělení působností směrnic pro strojní zařízení a elektrická zařízeníGarance

11.10.2021, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na strojní zařízení, na které je vystaveno prohlášení o shodě podle směrnice 2006/42/ES, se neuplatňují požadavky pro elektrická zařízení podle směrnice 2014/35/EU.

Bezpečnost robotických pracovišťGarance

22.9.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Bezpečnost robotických pracovišťKombinací technologického rozvoje a nedostatku pracovních sil zažívá robotizace v posledních letech rozmach. Díky novým senzorům a funkcím mohou roboti realizovat stále složitější úlohy a díky tomu, že se průmyslu daří, si mohou koncoví uživatelé dovolit tyto…

Povinnosti osob, které provádějí montáž neúplného strojního zařízeníGarance

1.7.2019, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto příspěvku bude řešen dotaz od společnosti, která provádí montáže klimatizačních jednotek a jejich komponent a následně je instaluje a uvádí do provozu. Společnost se dotazuje na způsob, jakým by měla správně postupovat v prohlášení o shodě resp. v…

Hygienická úskalí potravinářských zařízení a výrobních linekGarance

22.5.2018, MVDr. Ivan Chadima, Zdroj: Verlag Dashöfer

Moderní výroba potravin se díky technickému pokroku zvláště v oblasti obalové techniky postupně odklání od tradičních postupů zpracování produktů prvovýroby a výroby potravin. Nejde tolik o odklon od vlastních postupů jako sledů operací, ale spíše o změnu…

Technická dokumentace strojního zařízení v praxiGarance

26.2.2018, Ing. Lukáš Turza, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejprve je nutné si uvědomit, že v současné době se mění směrnice díky NLF a CLP (nový právní rámec a chemické označení látek a směsí). Vyšel nám nový zákon č.90/2016 Sb. o posuzování shody výrobků a proto je nutné si uvědomit, že strojní zařízení je směrnice…

Úplné nebo neúplné strojní zařízení?Garance

28.4.2017, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se obecně zeptat ohledně dokumentace dopravníku s motorem a převodovkou. Je toto zboží úplné strojní zařízení vč. vystavení CE? Nebo se jedná o neúplné strojní zařízení?…

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponentGarance

30.1.2017, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (aktualizované nařízeními vlády č. 127/2004…

Komentář k nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trhGarance

30.1.2017, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb., které bylo od 20. 4.…

Posuzování shody u vybraných výrobkůGarance

13.1.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 450/2016 Sb. (dále jen ,, NV‚‚), kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších…

Komentář k nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trhGarance

1.9.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb. (aktualizované nařízením vlády č. 246/2010),…

Přílohy III směrnice 2006/42/ES - Označení CEGarance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V příloze III je stanovena závazná grafická podoba označení CE. Pro označování CE platí taky požadavky nařízení (ES) č. 765/2008. CE označení se skládá pouze z iniciál „CE“ ve tvaru uvedeném ve schématu. Mřížka a tečkované čáry nesmějí být reprodukovány, jsou…

Příloha IV směrnice 2006/42/ES - Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v čl. 12 odst. 3 a 4Garance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorie strojních zařízení, na něž se může vztahovat jeden z postupů posuzování shody za účasti oznámených subjektů

Přílohy II směrnice 2006/42/ES - ES prohlášení o shodě pro strojní zařízeníGarance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

ES prohlášení o shodě je právní prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, které potvrzuje, že dotyčné strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice o strojních zařízeních. ES prohlášení o shodě musí vypracovat výrobce strojního…

Příloha VIII směrnice 2006/42/ES - Posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízeníGarance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení

Přílohy II směrnice 2006/42/ES - Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízeníGarance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení o zabudování musí vypracovat výrobce neúplného strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU a musí být přiloženo k neúplnému strojnímu zařízení, dokud se toto zařízení nedostane k výrobci konečného strojního zařízení, do něhož má být…

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 4 - DefiniceGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V definici výrazu „zvedání“ znamená výraz „břemeno“ jednu osobu či skupinu více osob nebo předměty či množství volně loženého materiálu, jež se přemisťují najednou. Výraz „břemeno“ nezahrnuje části samotného strojního…

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 6 - Doplňkové základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení se zvláštním nebezpečím vyvolaným zvedáním osobGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V části 6 přílohy I se stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení představující nebezpečí vyvolaná zvedáním osob. Nebezpečné situace spojené se zvedáním osob zahrnují například pád nebo nekontrolovaný pohyb nosné části, pád…

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 2 - Přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízeníGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízení, kterých se týkají požadavky stanovené v oddíle 2.2.1 přílohy I, jsou taková zařízení, jež musí obsluha při používání držet. Mezi přenosné ručně vedené strojní zařízení patří i přenosné strojní zařízení, které…

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Informace a značeníGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky uvedené v oddíle 3.6.1 doplňují požadavky stanovené v oddílech 1.7.1 až 1.7.3. Na informace požadované v prvním odstavci oddílu 3.6.1 vychází z požadavků v oddílu 1.7.1. Na akustická a světelná výstražná zařízení, signály a značky vyžadované ve…

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 4 - Informace a značeníGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Ochrana před dalším nebezpečímGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto oddíle jsou stanoveny požadavky na typ baterie a její umístění, návrh a konstrukci skříně baterie v pojízdných strojích. Snížením dotyčných rizik může být například používání uzavřených nebo bezúdržbových…

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 5 - Doplňkové základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení určená pro práce v podzemíGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V části 5 přílohy I se stanoví doplňkové základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní zařízení určená pro práce v podzemí, které rozšiřují požadavky uvedené v části 1 přílohy I a případně v dalších částech přílohy I. Základní požadavky na…

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Strojní zařízení představující nebezpečí vyvolaná jejich pohyblivostíGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

V části 3 přílohy I jsou doplňkové základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost ohledně nebezpečí vyvolaných pohyblivostí strojního zařízení. Tyto požadavky rozšiřují příslušné požadavky uvedené…

Popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí na základě provedené analýzy rizik vytvářených strojním zařízenímGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle přílohy č.1 a č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb., a ČSN EN ISO 12100:2011

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 2 - Strojní zařízení na zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmiGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doplňkové požadavky na strojní zařízení na zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi uvedené v oddíle 2.3 se týkají strojních zařízení na zpracování dřeva, která lze použít rovněž ke zpracování materiálů s podobnými fyzikálními…

Nahrávám...
Nahrávám...