dnes je 1.6.2023

Novinky v uvádění výrobků na trh - Strojní zařízení

6.3.2023, Zdroj: ÚNMZ

Novinky v uvádění výrobků na trh - Strojní zařízeníShrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti strojního zařízení leden - únor 2023

Rada a Evropský parlament dosáhly dohody o nových požadavcích na bezpečnost strojních výrobkůGarance

20.12.2022, Zdroj: Rada Evropské unie

Rada a Evropský parlament dosáhly dohody o nových požadavcích na bezpečnost strojních výrobkůVyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně nařízení o strojních výrobcích. Navržený právní předpis přetváří původní směrnici z roku 2006 v nařízení. Ta je jedním z hlavních legislativních textů upravujících na úrovni EU…

Nové nařízení o strojních zařízeníchGarance

19.12.2022, Zdroj: ÚNMZ

Nové nařízení o strojních zařízeníchDne 15. prosince 2022 dosáhl tým ÚNMZ, který během CZ PRES vedl jednání o novém nařízení o strojních zařízeních, předběžné dohody s Evropským parlamentem a Evropskou komisí v rámci 3. politického…

Bezpečnost sbíhavých míst dopravníku s řetězyGarance

9.12.2022, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz k sbíhavým místům pro dopravník s řetězy – viz obrázek v příloze.

Shoda na emisních cílech CO2 otevírá možnost prodávat automobily se spalovacími motory i po roce 2035Garance

31.10.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Shoda na emisních cílech CO2 otevírá možnost prodávat automobily se spalovacími motory i po roce 2035Českému předsednictví se při jednání s Evropským parlamentem podařilo najít shodu na výsledné podobě nařízení, které výrobcům stanoví emisní cíle oxidu uhličitého (CO2) u osobních vozidel a dodávek. Dohoda obsahuje cíle postupného snižování emisí CO2 až na 100…

Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojůGarance

27.7.2022, Zdroj: ÚNMZ

Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojůNařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2016/1628 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o…

Strojní zařízeníGarance

17.2.2022, Zdroj: ÚNMZ

Strojní zařízeníStrojní zařízení patří mezi stanovené výrobky a podléhá následující legislativě.

Oddělení působností směrnic pro strojní zařízení a elektrická zařízeníGarance

11.10.2021, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na strojní zařízení, na které je vystaveno prohlášení o shodě podle směrnice 2006/42/ES, se neuplatňují požadavky pro elektrická zařízení podle směrnice 2014/35/EU.

Bezpečnost robotických pracovišťGarance

22.9.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Bezpečnost robotických pracovišťKombinací technologického rozvoje a nedostatku pracovních sil zažívá robotizace v posledních letech rozmach. Díky novým senzorům a funkcím mohou roboti realizovat stále složitější úlohy a díky tomu, že se průmyslu daří, si mohou koncoví uživatelé dovolit tyto…

Povinnosti osob, které provádějí montáž neúplného strojního zařízeníGarance

1.7.2019, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto příspěvku bude řešen dotaz od společnosti, která provádí montáže klimatizačních jednotek a jejich komponent a následně je instaluje a uvádí do provozu. Společnost se dotazuje na způsob, jakým by měla správně postupovat v prohlášení o shodě resp. v…

Hygienická úskalí potravinářských zařízení a výrobních linekGarance

22.5.2018, MVDr. Ivan Chadima, Zdroj: Verlag Dashöfer

Moderní výroba potravin se díky technickému pokroku zvláště v oblasti obalové techniky postupně odklání od tradičních postupů zpracování produktů prvovýroby a výroby potravin. Nejde tolik o odklon od vlastních postupů jako sledů operací, ale spíše o změnu…

Technická dokumentace strojního zařízení v praxiGarance

26.2.2018, Ing. Lukáš Turza, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejprve je nutné si uvědomit, že v současné době se mění směrnice díky NLF a CLP (nový právní rámec a chemické označení látek a směsí). Vyšel nám nový zákon č.90/2016 Sb. o posuzování shody výrobků a proto je nutné si uvědomit, že strojní zařízení je směrnice…

Úplné nebo neúplné strojní zařízení?Garance

28.4.2017, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chtěla bych se obecně zeptat ohledně dokumentace dopravníku s motorem a převodovkou. Je toto zboží úplné strojní zařízení vč. vystavení CE? Nebo se jedná o neúplné strojní zařízení?…

Komentář k nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trhGarance

30.1.2017, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb., které bylo od 20. 4.…

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponentGarance

30.1.2017, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 27/2003 Sb. (aktualizované nařízeními vlády č. 127/2004…

Posuzování shody u vybraných výrobkůGarance

13.1.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 450/2016 Sb. (dále jen ,, NV‚‚), kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších…

Komentář k nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trhGarance

1.9.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb. (aktualizované nařízením vlády č. 246/2010),…

Příloha VIII směrnice 2006/42/ES - Posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízeníGarance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení

Příloha IV směrnice 2006/42/ES - Kategorie strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů uvedených v čl. 12 odst. 3 a 4Garance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kategorie strojních zařízení, na něž se může vztahovat jeden z postupů posuzování shody za účasti oznámených subjektů

Přílohy II směrnice 2006/42/ES - Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízeníGarance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlášení o zabudování musí vypracovat výrobce neúplného strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce v EU a musí být přiloženo k neúplnému strojnímu zařízení, dokud se toto zařízení nedostane k výrobci konečného strojního zařízení, do něhož má být…

Přílohy III směrnice 2006/42/ES - Označení CEGarance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V příloze III je stanovena závazná grafická podoba označení CE. Pro označování CE platí taky požadavky nařízení (ES) č. 765/2008. CE označení se skládá pouze z iniciál „CE“ ve tvaru uvedeném ve schématu. Mřížka a tečkované čáry nesmějí být reprodukovány, jsou…

Přílohy II směrnice 2006/42/ES - ES prohlášení o shodě pro strojní zařízeníGarance

24.1.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

ES prohlášení o shodě je právní prohlášení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce, které potvrzuje, že dotyčné strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení směrnice o strojních zařízeních. ES prohlášení o shodě musí vypracovat výrobce strojního…

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 4 - Návod k používáníGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Ochrana před mechanickým nebezpečímGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavek stanovený v oddíle 3.4.1 doplňuje požadavky uvedené v oddílech 1.3.1 a 1.3.2. Dynamické účinky způsobené pohyby pojízdných strojů mohou ovlivnit stabilitu nebo mechanickou pevnost konstrukce strojních zařízení. Tyto účinky se musejí brát v úvahu…

Popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí na základě provedené analýzy rizik vytvářených strojním zařízenímGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle přílohy č.1 a č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb., a ČSN EN ISO 12100:2011

Příloha I směrnice 2006/42/ES, Část 3 - Pracovní místaGarance

30.10.2012, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Řidič“ je definován jako obsluha, která odpovídá za pohyb strojního zařízení. Definice odkazuje na tři hlavní způsoby řízení:

Nahrávám...
Nahrávám...