dnes je 23.5.2024

Bezpečnost robotických pracovišťGarance

22.9.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Bezpečnost robotických pracovišťKombinací technologického rozvoje a nedostatku pracovních sil zažívá robotizace v posledních letech rozmach. Díky novým senzorům a funkcím mohou roboti realizovat stále složitější úlohy a díky tomu, že se průmyslu daří, si mohou koncoví uživatelé dovolit tyto…

Povinnosti osob, které provádějí montáž neúplného strojního zařízeníGarance

1.7.2019, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto příspěvku bude řešen dotaz od společnosti, která provádí montáže klimatizačních jednotek a jejich komponent a následně je instaluje a uvádí do provozu. Společnost se dotazuje na způsob, jakým by měla správně postupovat v prohlášení o shodě resp. v…

Nařízení vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trhGarance

20.3.2017, Ing. Lukáš Turza, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novým legislativním rámcem a novým zákonem o posuzování shody, došlo i ke změně směrnice ohledně posuzování shody rádiových zařízení, která se musí implementovat do českého nařízení vlády pod č. 426/2016 Sb. V úvodu si projdeme historickým…

Komentář k nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trhGarance

21.6.2016, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 616/2006 Sb.,…

Komentář ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibilityGarance

30.10.2014, Ing. Luboš Kotek, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 29. 3. 2014 byla vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Tato směrnice vstoupila v platnost 19. 4. 2014 a od 20. 4. 2016 ruší směrnici…

Výklad pro uplatňování směrnice o EMC 2004/108/ESGarance

9.4.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující výklad vychází z příručky pro uplatňování směrnice 2004/108/ES o EMC, vydané dne 21. května 2070 Evropskou komisí, Generálním ředitelstvím pro podnikání…

Rozsah působnosti Směrnice o EMC 2004/108/ESGarance

9.4.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prosazování směrnice o EMC 2004/108/ESGarance

9.4.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dozor nad trhem má zajistit, že jsou ustanovení směrnice o EMC plněna v celém Společenství. Spotřebitelé, pracovníci a jiní uživatelé mají právo na rovnocennou úroveň ochrany v rámci celého jednotného trhu bez ohledu na původ výrobku. Dozor nad trhem také…

Základní požadavky směrnice o EMC 2004/108/ESGarance

9.4.2013, Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní požadavky, které jsou stanoveny ve směrnici o EMC, jsou formulované obecným způsobem pro všechna zařízení (tj. přístroje a pevné instalace) v rozsahu její působnosti. Základní požadavky stanoví nezbytné prvky pro ochranu veřejného a obecného zájmu.…

Souběh s dalšími nařízeními vládyGarance

22.1.2010, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařízení, které nese označení CE, vyjadřuje shodu se všemi požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě nařízení vlády ČR (Směrnic EU) stanovujících jeho…

Seznam autorizovaných osob a notifikovaných osobGarance

20.10.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup posouzení shody a ES prohlášení o shoděGarance

20.10.2008, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibilityGarance

22.1.2007, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 7 a 8, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 3 a § 13…

Směrnice evropského parlamentu a rady 2004/108/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHSGarance

22.11.2006, Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úř. věst. L 390, 31. 12. 2004, s. 24 - 37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI,…

Nahrávám...
Nahrávám...