dnes je 13.6.2024

SP ČR: Firmy letos začnou více investovat

1.4.2024, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

SP ČR: Firmy letos začnou více investovatNaděje na určitý růst investic pro letošní rok zde je, alespoň tak to potvrzují firmy z našeho posledního průzkumu v závěru loňského roku. Očekávání mírného růstu investic ale bohužel vychází i z nižší základny posledních let a když se podíváme na stávající…

Nabízíme přehled dotační podpory pro vaše projekty

17.3.2023, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Nabízíme přehled dotační podpory pro vaše projektyPotřebujete další finanční prostředky na rozvoj své firmy, produktu či na další vzdělávání zaměstnanců? Ve složitém systému podpory nabízíme základní orientační prostředek.

Inovace dodavatelského řetězce zkracují dobu uvedení výrobku na trhGarance

22.3.2022, Zdroj: Vše o průmyslu

Inovace dodavatelského řetězce zkracují dobu uvedení výrobku na trhŘeditelka dodavatelského řetězce uvažuje, jaký vliv měla pandemie na zavedené pracovní postupy a v čem změny dopomohly k větší efektivitě.

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 5 - „Řízení programu auditů"Garance

8.4.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti a komentáře k jednotlivým fázím auditu a novým částem směrnice pro auditování systémů managementu najdete v našem dalším pokračování.

Dokumentované informaceGarance

1.5.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou podle nové normy ISO 9001:2015 nutné dokumentované informace (tedy dokumenty a záznamy), tak abychom prošli úspěšně certifikací?

Kontrolní zpětná vazbaGarance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po stanovení výchozí ceny produktu spolu s termínovými a dalšími informacemi (vytvoření nabídky) se v ideálním případě zákazník s podmínkami ztotožní a podnik začne s výrobou. V opačném případě dochází k cenovým jednáním a úpravám předkalkulace…

Strojní sazba (skupiny strojů) - výpočet nákladu normohodiny Nh strojní skupiny - náklad strojeGarance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náklad Nh strojní skupiny - náklad stroje - CNhstroj se stanoví relativně jednoduchým způsobem.

Mzdová sazba - výpočet nákladu normohodiny Nh mzdové třídy výrobních dělníků - náklad lidské složky práce (nositel režijních nákladů)Garance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako „nositel“ režií se uvažuje odvedená Nh u výrobních dělníků, to znamená, že součástí nákladu lidské složky práce je relevantní podíl režijních nákladů. Fakt, že „nositelem“ režií je odvedená Nh u výrobních dělníků, má několik výhod. Předně -…

Stanovení nákladu výrobní časové jednotky Nh (normohodiny) pro jednotlivé výrobní technologické operace jako podkladu pro stanovení výchozí ceny produktu (včetně kontrolní zpětné vazby)Garance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

I v dnešní době existuje mnoho podniků, kde jsou ceny produktů tvořeny na základě odhadů, případně starších či neaktuálních propočtů, a to z mnoha důvodů. Tvorba správných cen produktů je nezbytná pro získání zakázek, o kterých je/bude v rámci…

Obecná kompozice nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operaceGarance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při položení otázky, co tvoří celkový náklad výrobní časové jednotky Nh (Nh - normohodinou se rozumí technologem předepsané množství výrobních úkonů na jednu hodinu), každého napadne, že zejména mzdové náklady výrobních dělníků, náklady na stroj…

Použití nákladu výrobní časové jednotky Nh pro jednotlivé výrobní technologické operace při stanovení výchozí ceny produktuGarance

20.7.2009, Ing. Ivor Poprach, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předkalkulaci produktu pro stanovení výchozí ceny produktu tvoří zejména tyto položky:

Přizpůsobivost výrobních systémůGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při rozhodování o výrobním systému se vychází zpravidla z těchto podkladů:

Plánování a řízení výrobyGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro dosažení požadovaných cílů výrobního podniku musí být navržen takový výrobní systém, který by zabezpečoval funkční požadavky výrobků. Současně musí být brána v úvahu i skutečnost, jaká omezení mohou bránit vlastní realizaci. Takový návrh je…

Jakost výrobkuGarance

11.4.2008, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakost výrobku se hodnotí s ohledem na stupeň spolehlivosti, ve kterém výrobek plní svou funkci, nebo podle celkové životnosti, tj. podle času, ve kterém se nemění užitné vlastnosti výrobku, nebo podle vnějšího vzhledu, zvláště u povrchů po…

Jakost povrchu a její význam pro funkci ploch součástíGarance

11.4.2008, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S rozvojem vědy a techniky a s uplatňováním jejich výsledků má stále větší význam problematika jakosti strojních součástí. Její důležitost vychází z požadavků snižování hmotnosti dynamicky namáhaných součástí jak za normálních, tak i za extrémních…

Textura povrchu jako výsledek geometrických a kinematických vztahů nástroje a obrobkuGarance

15.10.2007, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokončený funkční povrch je vytvořen jako výsledek geometrických a kinematických vztahů nástroje a obrobku, který je však doprovázen dalšími fyzikálními jevy.

Hodnocení vlastností povrchové vrstvyGarance

15.10.2007, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povrchová vrstva je vrstva materiálu omezená geometrickým povrchem součásti, a to část materiálu od geometrického povrchu dovnitř materiálu, až po vlastnosti materiálu před technologickou…

Zbytková napětíGarance

15.10.2007, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při hodnocení zbytkových napětí jsou uvažována pouze napětí I. druhu, tj. napětí, která jsou v rovnováze v celém objemu hodnocené …

Komplexní charakteristika povrchové vrstvy - integrita povrchuGarance

15.10.2007, Doc. Ing. Leoš Bumbálek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Napěťové pole materiálu vytvořené řezným nástrojem je příčinou určitého deformačního stavu. Část plastické deformace zasahuje pod obrobený povrch. Z modelu tvorby povrchové vrstvy vyplývá, že tloušťka této vrstvy závisí na napětí a deformační…

Nahrávám...
Nahrávám...