dnes je 23.5.2024

Prestižní ocenění jsou rozdána a 23. ročník Národních cen ČR zná své vítěze.

28.11.2023, Zdroj: RADA KVALITY ČR

Prestižní ocenění jsou rozdána a 23. ročník Národních cen ČR zná své vítěze.Věhlasné ocenění Národních cen České republiky, které zaštituje Ministerstvo průmyslu a obchodu v kooperaci s Radou kvality České republiky proběhlo dne 21. listopadu 2023 v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky za…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Příprava činností auditu" (druhá část)Garance

6.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava činností auditu dle kapitoly 6.3 představuje čtyři fáze, stejně jako dříve:

Právě vyšla revize ISO 19011, na českém překladu se intenzivně pracujeGarance

21.9.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezinárodní organizace ISO (the International Organization for Standardization), přesněji její komise ISO / PC 302, právě vydala revizi normy ISO 19011.

Statistická regulaceGarance

15.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statistická analýza a regulace výrobního procesuGarance

23.1.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástroje a metody managementu kvality ve výroběGarance

2.1.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad jak měřením a hodnocením spokojenosti zákazníků zlepšit naše procesyGarance

9.12.2013, Ing. Aleše Kostelky, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Motto: Nechte své zákazníky, aby vám řekli, co je nejdůležitější

Příklad měření konkurenceschopnosti produktuGarance

22.10.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porovnávat firemní (náš) produkt s konkurencí je důležitou součástí činnosti firmy. Pro tuto činnost můžeme použít různé pojmy: měření konkurenceschopnosti produktu, zjišťování konkurenční výhody, analýza hodnoty pro zákazníka (customer value…

Příklady indikátorůGarance

22.4.2010, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 15/7.1 obsahuje příklady indikátorů - tedy příklady toho, co měřit. Připomeňme ještě výraz KPI (Key Performance Indikators - klíčové indikátory…

Přednosti, nevýhody a problémy metody BSC - shrnutíGarance

12.10.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Metoda uplatňuje celostní (holistický) a integrující přístup.

Předmět výzkumu a jeho metodyGarance

12.10.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem kapitoly  15  je hodnocení výkonnosti. Konkurenceschopnost firem s jejich výkonností souvisí. Proto se seznamme s okolnostmi a výsledky výzkumu jedné z českých vysokých škol, která provádí dlouhodobý empirický výzkum…

Výsledky výzkumuGarance

12.10.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce je cenná tím, že zjišťuje, jak to ve skutečnosti je, nikoliv jak se domníváme (nebo jak se domnívají jiné subjekty - média, poradenské firmy, škol apod.), že to je. Nebudeme popisovat poměrně náročné metody výzkumu, odhlédneme i občasných…

ÚvodGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Balanced Scorecard (BSC neboli systém vyvážených ukazatelů) je jednou z metod měření firemní výkonnosti. Metoda slouží rovněž jako součást tvorby a realizace…

Výsledky výzkumu využívání BSC v NěmeckuGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzkum prováděla katedra podnikového účetnictví a controllingu jedné z technických univerzit v Německu v roce 2006. Práce zkoumala rozšíření BSC v Německu a dalších zemích, kromě míry rozšíření BSC výzkum poskytl i další informace o provozování BSC…

Postup zavádění metody BSCGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Volba postupu při zavádění BSC závisí na kultuře firmy a jejím rozsahu, míře zpracování strategie, vyspělosti v měření procesů, kvalitě informačního systému a dalších konkrétních…

Jednotlivé části metody BSCGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

BSC rozčleňuje dění ve firmě na jednotlivé oblasti - perspektivy. Pro každou perspektivu vytýčí firma při tvorbě strategie strategické cíle. Pro ilustraci uveďme příklady možných strategických cílů pro…

Popis metody BSCGarance

22.1.2009, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jádrem metody BSC je vytvoření systému ukazatelů měřících pokroky při dosahování cílů, které byly předem stanoveny ve strategii. Tyto cíle jsou seskupeny do několika málo základních oblastí (perspektiv). Těmito perspektivami jsou zpravidla:…

Jak měřitGarance

7.7.2008, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Často potřebujeme znát absolutní hodnotu sledované veličiny, ne však vždy. Někdy se můžeme spokojit s relativní hodnotou vzhledem k nějakému základu (to může být vyjádřeno v procentech z daného základu nebo také jen výrazem jako „větší než“, „menší…

Druhy účetních výkazů, vztahy mezi nimi a jejich využití pro řízeníGarance

7.7.2008, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

R o z v a h a (jinak také bilance, anglicky balance sheet)  Rozvaha hovoří o struktuře majetku a o zdrojích nabytí majetku (v účetním…

Užitek z měření a škody z neměřeníGarance

7.7.2008, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde nám prioritně o to, jak využijeme výsledky měření a zda následná rozhodnutí, učiněná na základě měření, převáží úsilí a prostředky na měření vynaložené. Např. uvážíme, zda bude efektivní uvolnit jednoho pracovníka na půl roku na důkladnější…

Proč měřitGarance

11.4.2008, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s měřením v ekonomických procesech se naskýtá řada otázek. Co konkrétně měřit? A proč? Jaká měřítka, jaké indikátory je vhodné použít? Potřebujeme číselné řady s účetní přesností, nebo stačí verbální ujištění, že je vývoj kladný? Nebo…

Struktura problému hodnocení výkonnostiGarance

22.11.2006, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při úvahách o hodnocení výkonnosti, poznávání a osvojování metod k hodnocení výkonnosti je praktické nejprve problém strukturovat a uvědomit si možné souvislosti a návaznosti. (Čili vědět, kde se na mapě nalézáme.) Teprve potom se jednotlivými…

Nahrávám...
Nahrávám...