dnes je 21.7.2024

Normy vytvářejí změny rychleji

20.12.2023, Zdroj: iso.org

Normy vytvářejí změny rychlejiZměna klimatu probíhá rychle. Svět nemá čas na přetvářku. Ale normy ISO nám mohou pomoci vytvořit správné zásady a zrychlit tempo.

ISO a ESG, aneb jak využít ISO normy při zavádění ESG reportingu?Garance

14.12.2023, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISO normy jsou předpokladem, prevencí a možností nastavit systém řízení organizace systematicky, efektivně a funkčně. Také přinášejí zlepšování výkonnosti, řízení rizik do všech procesů a vedou nás k systematické práci s mnoha principy a tím nás vedou k novým…

Mnoho výzev k dosažení bezpečnějšího a zdravějšího světa práce

3.5.2023, Zdroj: iso.org

Mnoho výzev k dosažení bezpečnějšího a zdravějšího světa práceSvět práce se znovuobjevuje závratnou rychlostí. BOZP musí nejen držet krok, ale musí myslet o krok dopředu, aby byli pracovníci v bezpečí.

Vnitřní předpis pro WhistleblowingGarance

25.3.2022, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozím článku jsme informovali o problematice „whistleblowingu” a návrhu českého zákona o ochraně oznamovatelů. V další části nyní přinášíme návrh vnitřního předpisu, který lze použít pro inspiraci jako popis vytvořeného Vnitřního oznamovacího systému.…

Výběr, hodnocení a monitorování dodavatelůZáznamGarance

10.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:05:42

On-line seminář je určen pro manažery kvality, technický management, interní auditory, externí poradce v systémech managementu a pro ty, kteří se zabývají systémy managementu kvality ve firmě.

Přístupné pro: Quality management profi plus

Přechod na ISO 45001Garance

4.3.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 10 ZlepšováníGarance

4.3.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 10 (NOVÁ) navazuje na původní kap. 4.5.3 OHSAS (Vyšetřování incidentu, neshoda, nápravné opatření a preventivní opatření). Skládá se ze tří ucelených dílů, v nichž jsou obsaženy požadavky na incidenty a neshody, nápravná opatření a zlepšování.…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 9 Hodnocení výkonnostiGarance

25.2.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 9 se skládá z článků kap. 4.5 OHSAS (Kontrola), kromě řízení záznamů, které je místo dosavadního čl. 4.5.4 OHSAS (Řízení záznamů) součástí nynějšího čl. 7.5.2 normy ISO 45001 (Vytváření a aktualizace dokumentovaných informací); a kromě čl. 4.5.3 OHSAS…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 8 ProvozGarance

18.2.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 8 obsahuje dvě původní hlavní části OHSAS 18001 z hlediska řízení provozu a havarijní připravenosti, tedy upravené individuální požadavky specifické pro systém managementu BOZP. Zčásti ale obsahuje i požadavky OHSAS v oblasti identifikace nebezpečí,…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 7 PodporaGarance

11.2.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 7, stejně jako v případě revize ČSN EN ISO 14001:2016, představuje souhrn jednotlivých požadavků různých částí původního standardu OHSAS, týkajících se společného tématu (zdrojů potřebných pro plánování a realizaci veškerých činností v organizaci) do…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 6 PlánováníGarance

4.2.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 6 se skládá ze dvou částí, v nichž jsou jednak obsaženy požadavky dřívějších článků OHSAS 4.3.1 (Identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení), 4.3.2 (Požadavky právních předpisů a jiné požadavky), 4.3.3 (Cíle a programy), a…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 5 Vedení (leadership) a spoluúčast pracovníkůGarance

28.1.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 5 má čtyři části a specifikuje požadavky týkající se vůdčí role managementu, politiky systému managementu, nezbytnosti stanovit role, odpovědnosti a pravomoci v SMBOZP a problematiku projednání a spoluúčasti. Kapitola 5 částečně zahrnuje požadavky…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 4 Kontext organizaceGarance

21.1.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozích článcích jsme se věnovali tomu, co nová norma ISO 45001 pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP) obecně přináší, a úvodním kapitolám. Nyní přejdeme k popisu změn jednotlivých požadavků počínaje zcela novou kapitolou…

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 0 Úvod, 1 Předmět normy, 2 Citované dokumenty, 3 Termíny a definiceGarance

14.1.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nová norma ISO 45001 obsahuje 10 kapitol, z nichž většina má oproti OHSAS 18001 více (a samozřejmě jinak) strukturovaný obsah. Vlastní požadavky začínají kapitolou 4 (kontextem), nyní se jim tedy věnuje 7 samostatných kapitol, což je velká změna oproti OHSAS,…

Jak řeší bezpečnost práce nová norma ČSN ISO 45001:2018, a přechod z OHSAS 18001 na nové požadavkyGarance

5.12.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V listopadu začala platit v české soustavě norem ČSN ISO 45001:2018, která stanovuje požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzhledem ke skutečnosti, že standard OHSAS 18001 byl v posledních letech stále používanější zejména…

Nahrávám...
Nahrávám...