dnes je 25.6.2024

Podniková směrnice ke zdolávání mimořádných událostíGarance

15.4.2011, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Níže uvedený návrh vnitřního předpisu může zaměstnavatel orientačně využít při přijímání vlastního vnitřního předpisu pro případ zdolávání mimořádných událostí. Je však třeba upozornit, že v každé firmě bude takový předpis jiný s ohledem na velikost, členění,…

Analýza nebezpečí a z nich plynoucích rizikGarance

11.5.2010, Ing. Antonín Dušátko, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro porozumění obsahu kapitoly je nutné vymezit obsah základních pojmů nebezpečí, nebezpečnost, riziko, expozice, hodnocení (zdravotního) rizika, řízení, komunikace a vnímání (percepce)…

Přezkoumání vedenímGarance

13.2.2007, Ing. Jaromír Jaroš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola a nápravná opatřeníGarance

22.11.2006, Ing. Jaromír Jaroš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizace musí vytvořit a udržovat postupy pro pravidelné monitorování a měření. Tyto postupy musí zajistit:

Podniková filozofieGarance

22.11.2006, Ing. Jaromír Jaroš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základem podnikové filozofie je dokument, který jasně uvádí cíle v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a zároveň obsahuje závazek, ze kterého je jasný směr zlepšování výkonnosti ochrany zdraví při práci. Záměrem je ukázat směr a smysl, nastavit v…

Nahrávám...
Nahrávám...