dnes je 23.7.2024

Co přinesl rok 2023 pod taktovkou Rady kvality ČR

3.1.2024, Zdroj: RADA KVALITY ČR

Co přinesl rok 2023 pod taktovkou Rady kvality ČRRada kvality ČR vám s radostí představuje výroční článek o aktivitách a stěžejních projektech za rok 2023. Tento rok byl plný zajímavých událostí, akcí a projektů, které podporují rozvoj managementu kvality a společenskou odpovědnost…

Revize ISO/IEC 27001:2022, přehled změn a přechodné období k novému vydáníGarance

16.5.2023, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedna z nejoblíbenějších a nejpoužívanějších norem pro systémy managementu, a sice ISO/IEC 27001, se po devíti letech dočkala nového vydání. Co zůstalo stejné a co se naopak změnilo? Nově vydaná norma má stejnou strukturu a stejný základ jako předchozí vydání.…

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi IATF 16949 a ISO 9001?Garance

23.12.2021, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISO 9001 je obecná norma, a to znamená, že platí pro všechna odvětví, pro všechny sektory, od zemědělství až po výrobu. Norma IS0 9001 je udržována organizací ISO.

Činnosti při auditech dle ISO 19011Garance

14.6.2021, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 6 normy ISO 19011 poskytuje návod, jak provádět jednotlivé audity v rámci programu auditů. Vytváří rámec pro konkrétní audit, ve kterém jsou v logickém sledu uvedeny činnosti, které mají podpořit efektivní průběh auditu.…

Jak správně nastavit rozsah a procesy v systému kvalityZáznamGarance

23.3.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:46

Potřebujete poradit s nastavením procesů systému kvality. Přihlaste se na náš on-line seminář.

Přístupné pro: Quality management profi plus

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 7 - „Kompetence a hodnocení auditorů"Garance

17.2.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující část Směrnice se týká, jak už název napovídá, odborné způsobilosti auditorů, kteří mají provádět audit první, druhou, nebo třetí stranou. Obsahuje návod pro stanovování vhodných kompetencí a pro hodnocení auditorů (včetně jejich výkonnosti) před…

Mezinárodní pokyny pro řízení kompetencí ISO 10015Garance

10.2.2020, Zdroj: iso.org

Mezinárodní pokyny pro řízení kompetencí ISO 10015Klíčovým prvkem úspěchu organizace je zajištění toho, aby lidé měli pro danou práci správné dovednosti. Nedávno revidovaný a přepracovaný mezinárodní standard pomůže integrovat správu kompetencí do její každodenní…

Registr monitorování a měřeníGarance

14.10.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpráva z interního audituGarance

2.11.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 10 ZlepšováníGarance

18.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 10 se - stejně jako předchozí kap. 9 - skládá z původních článků přesunutých z kap. 8 (Měření, analýza a zlepšování). Kromě přesunů a tím jiné struktury se v zásadě změny týkají opět pouze jiných formulací téhož. K výraznější změně patří pouze úprava…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 9 Hodnocení výkonnostiGarance

15.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 9 se skládá z původních článků přesunutých z kap. 8 (Měření, analýza a zlepšování) kromě přezkoumání vedením, které je přesunuto z původní kapitoly 5 (Odpovědnost managementu). Naopak zde již nenajdeme požadavky na řízení neshodného produktu, které je…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 8 ProvozGarance

14.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 8 obsahuje zejména upravenou původní hlavní kapitolu 7 normy ISO 9001:2008 – realizaci produktu; a dále individuální požadavky specifické pro systém managementu kvality v oblasti realizace produktu.

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 7 PodporaGarance

13.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 7 má na první pohled relativně novou podobu, ve skutečnosti jde ale spíše o souhrn jednotlivých požadavků různých částí předchozí normy ISO 9001:2008, obsažených v kap. 4, 5, 6 a 7, a týkajících se společného tématu - zdrojů potřebných pro plánování a…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 6 PlánováníGarance

12.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 6 obnáší, na rozdíl od předchozí (páté) části nové normy, poněkud více podstatnějších změn. Skládá se rovněž ze tří ucelených dílů, v nichž jsou částečně obsaženy požadavky dřívějších článků 5.4.1 (Cíle kvality), 5.4.2 (Plánování systému managementu…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 5 Vedení (leadership)Garance

11.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 5 je, na rozdíl od předchozí, relativně méně přepracovanou částí nové normy. Skládá se nyní z celkem tří ucelených článků. Součástí upravené kapitoly 5 je odpovědnost vedení, zaměření na zákazníka a ustanovení týkající se politiky kvality. Byla…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 4 Kontext organizaceGarance

8.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 4 je jednou z nových částí normy, která se skládá z celkem čtyř samostatných článků. Dva z nich jsou v podstatě přeneseny (a přeformulovány) z původních článků 1 a 4, dva jsou naopak zcela…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016Garance

7.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujících článcích se budeme věnovat detailnějšímu popisu jednotlivých změn velké revize ISO 9001 v systému managementu kvality tak, jak jsou jednotlivé články seřazeny za sebou (zejména se zaměřením na změny v požadavcích, nikoli na popis všech…

Přehled změn a porovnání ČSN EN ISO 9001:2009 a nové verze ČSN EN ISO 9001:2016Garance

7.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutno poznamenat, že všechny ISO normy jsou pravidelně přezkoumávány (a to dokonce přibližně každých pět let), aby bylo možno rozhodnout, zda je nutná revize z hlediska aktuálnosti a použitelnosti standardu pro trh, či nikoli. V tomto smyslu také revize ČSN EN…

Hodnocení výkonnosti a monitoring dodavatelůGarance

6.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do jakých skupin se v praxi zařazují dodavatelé (nyní externí poskytovatelé) na základě hodnocení jejich výkonnosti?

Příklady nejčastějších neshod z auditů certifikačních orgánůGarance

5.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady neshod (případně zjištění na úrovni oblasti vhodné ke zlepšení) k novým nebo změněným požadavkům tak, jak se s nimi setkáváme při auditech třetí…

Přezkoumání systému managementu vedenímGarance

4.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době realizujeme v naší organizaci přechod na požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, nyní jsme ve fázi zpracování „Management review”. Zajímalo by nás, zda k bodu „Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb” je třeba provádět přezkoumání výkonnosti VŠECH…

Spokojenost zákazníkaGarance

31.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné redukovat zjišťování spokojenosti zákazníků na řešení reklamací a stížností v případě malého podniku s velkým množstvím malých zákazníků?

Externí poskytovateléGarance

30.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosud jsme opakovaně hodnotili dodavatele (nyní externí poskytovatele) zejména u příležitosti přezkoumání systému managementu vedením. Záznamem o tom byla tabulka Schválení dodavatelé pro rok 201x. Je tento způsob dostačující i z hlediska nové…

Nestrannost interního auditoraGarance

25.4.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interní audit (např. kvality nebo environmentu) lze v organizaci provést vlastním interním auditorem (tedy zaměstnancem) s výjimkou oblastí, za které onen konkrétní člověk odpovídá. V praxi se ale setkáváme s názorem, že z důvodu nedostupnosti kompetentních…

Spokojenost zákazníkaGarance

9.2.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné redukovat zjišťování spokojenosti zákazníků na řešení reklamací a stížností v případě malého podniku s velkým množstvím malých zákazníků?

Dokumentované informaceGarance

5.2.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nezbytné u každé dokumentované informace (21 druhů dle nové normy) mít kdo ji vytvořil, přezkoumal a schválil?

„Interní auditor kvality"Garance

20.4.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajímalo by mě, zda by mně absolvování semináře „Interní audit kvality” umožnilo provádět interní audity. Mně totiž v letošním roce „vyprší” certifikát pro auditora. Nahradí osvědčení o absolvování uvedeného semináře stávající certifikát?…

Nová ČSN EN ISO 9001:2016 a dokumentace pro interní auditGarance

14.4.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak se změny normy ISO 9001:2015 (resp. ČSN EN ISO 9001:2016) projeví v dokumentaci pro interní audit?

Zpracování návrhu zprávy z přezkoumání integrovaného systému řízeníGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválení zprávy z přezkoumání integrovaného systému řízeníGarance

9.1.2014, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Návrh „Zprávy z přezkoumání…“ je předložen ke schválení řediteli (případně jinému představiteli organizace). Vzhledem k tomu, že byl ředitel aktivně přítomen všech předchozích kroků, předpokládá se její schválení. Datum schválení je velmi důležité pro počátek…

Systém managementu bezpečnosti informacíGarance

9.2.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

ISMS (zkratka pochází z anglického Information Security Management Systems - viz norma ISO/IEC 27001/2006, která nahradila britskou normu BS 7799-2 z prosince 2004) je, zjednodušeně řešeno, systém řízení činností souvisejících s pořizováním, …

Spokojenost zákazníka v systémech kvality a nová specifikace ČSN P ISO/TS 10004:2011Archiv

1.11.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již před časem jsme informovali o skupině norem, která se věnuje tématu spokojenosti zákazníka v systémech managementu kvality (viz např. článek 2/2.13 ČSN ISO 10003:2009 Management kvality - Spokojenost zákazníka v této příručce). Název „Spokojenost zákazníka…

Společenská odpovědnost firem a norma ISO 26000:2010Garance

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Již před časem jsme v této příručce upozorňovali na připravovaný návrh normy týkající se společenské odpovědnosti organizací. Protože lze v poslední době zaznamenat zvýšený zájem o tuto normu v řadě firem, které by chtěly prostřednictvím dalšího…

Aplikace - čl. 1.2 normy ISO 9001:2008Archiv

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento článek první kapitoly popisuje možnost použití normy pro všechny organizace bez ohledu na to, jak jsou velké anebo čím se zabývají; a také přípustná možná vyloučení některých požadavků normy, a to následujícím …

Systémy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009Archiv

24.1.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Systematická péče o kvalitu poskytovaného produktu je v současné době neodmyslitelnou součástí každého seriózního podnikatelského záměru, uskutečněného v jakékoliv organizaci. Aby byl podnikatelský záměr úspěšný, musí výsledek jeho realizace…

Evropským lídrem kvality v roce 2010 je Milan Hutyra

6.1.2011, Zdroj: perspektivy jakosti

Evropským lídrem kvality v roce 2010 je Milan HutyraManažer kvality z ČR, člen ČSJ se stal poprvé vítězem evropské soutěže.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Rada kvality ČR připravily společný projekt

3.1.2011, Zdroj: Marketingové noviny

Rada kvality České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR představily veřejnosti nový projekt na pomoc českým firmám při zlepšování metod řízení, ekonomických výsledků a konkurenceschopnosti. Ke zlepšování bude využit osvědčený…

Nahrávám...
Nahrávám...