dnes je 3.8.2020

Nejnovější

Kolaborativní roboty v období po ekonomické konjunktuře

3.8.2020, Zdroj: Vše o průmyslu

Kolaborativní roboty v období po ekonomické konjunktuřeŘada ekonomických předpovědí hovoří o tom, že dlouhá konjunktura průmyslové výroby, kterou jsme v České republice a na Slovensku zažívali, pomalu končí. Výrobní společnosti z celé střední Evropy těžily z příznivé situace a jejich růst byl limitován pouze…

Od piva k dezinfekci na ruce - přizpůsobení výroby v důsledku COVID-19

31.7.2020, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku

Od piva k dezinfekci na ruce - přizpůsobení výroby v důsledku COVID-19Onemocnění COVID-19 převrátilo svět vzhůru nohama a ten se najednou zastavil. Pryč byly společenské styky. Pryč byla běžná praxe. Pro mnohé vlastně „normální“ přestalo existovat. Zůstávali jsme doma, abychom chránili své životy.

Novinky v legislativě pro 29. týden roku 2020

30.7.2020, Zdroj: Fulsoft

Novinky v legislativě pro 29. týden roku 2020Přehled změn právních předpisů v období od 20.7.2020 do 26.7.2020 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 324/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek ...

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 4. lekceGarance

28.7.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak se vedoucí pracovníci dívají na chování lidí, kteří pracují v jejich týmech? Zajímavé myšlenky v tomto směru přinesl další známý psycholog, Douglas McGregor. Nabyl přesvědčení, že rozhodnutí a činy vedoucích pracovníků…

Přístupné pro: Quality management profi

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 3. lekceGarance

21.7.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Maslowova teorie potřeb a úvaha 3 Jaké jsou potřeby lidských bytostí? Co musí dělat, aby byli šťastní, úspěšní, či aby pouze přežili? Americký psycholog Maslow se těmito otázkami zabýval a došel k závěru, že lidské potřeby můžeme rozčlenit do ...

Přístupné pro: Quality management profi

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 2. lekceGarance

14.7.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak motivace funguje, co je to motivace Základní pojmy a úvaha 2 V úvodu jsme došli k závěru, že motivace je: Schopnost vedoucího vyvolat u podřízeného zaměstnance smysl pro osobní úspěch v souladu se záměry vedení organizace a vytvořit tak ...

Přístupné pro: Quality management profi

Jak motivovat zaměstnance ke kvalitě? - Kurz pro vedoucí pracovníky - 1. lekceGarance

7.7.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Motivací se musí zabývat všichni vedoucí pracovníci, bez ohledu na to, zda patří k TOP managementu nebo pracují s týmy ve výrobě, skladech, kancelářích nebo službách. Proč je tomu tak? Protože nemotivovaný vedoucí nikdy nemůže motivovat svůj tým. Nemotivovaný…

Přístupné pro: Quality management profi
více článků
Nejčtenější

Aktualizace prohlášení o shoděGarance

28.8.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyrábíme výrobky zařazené pod elektrická zařízení nízkého napětí (jako součást systémů MaR), a v této souvislosti dokladujeme zákazníkům Prohlášení o shodě s technickými požadavky ve smyslu z. č. 22/1997 Sb., §14, nařízení vlády č. 17/2003 Sb. a nařízení vlády…

Přístupné pro: Quality management profi

Karta procesuGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

VZOR: Karta procesu /rtf/ KARTA PROCESU - ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI   Vlastník   procesu:   Jednatel/ředitel společnosti   Podprocesy   (činnosti):   Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky ...

Přístupné pro: Quality management profi

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...

Přístupné pro: Quality management profi

Interní audit dle nové směrnice ČSN EN ISO 19011:2012Archiv

25.7.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Velká revize Záměr „velké revize“ směrnice ISO 19011 V této kapitole se budeme věnovat přepracované směrnici pro provádění interního auditu, která je významná pro procesní řízení ať už z  ...

Přístupné pro: Quality management profi

ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení - vzorGarance

22.2.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náležitosti prohlášení o shodě k předmětnému výrobku jsou konkretizovány v příloze příslušného nařízení vlády, např. nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení - viz dále: ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJNÍ ...

Přístupné pro: Quality management profi
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 3/2020 Sb. novela zák. č. 406/2000 Sb. (vyšlo dne: 10.1.2020 v částce č. 2)
  • 33/2020 Sb. novela zák. č. 90/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 13.2.2020 v částce č. 16)
  • 121/2020 Sb. novela nař. vl. č. 481/2012 Sb. (vyšlo dne: 23.3.2020 v částce č. 44)
  • 163/2020 Sb. novela zák. č. 89/2012 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 15.4.2020 v částce č. 60)
  • 164/2020 Sb. novela zák. č. 29/2000 Sb. a č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 15.4.2020 v částce č. 60)
  • 205/2020 Sb. novela zák. č. 258/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.4.2020 v částce č. 73)
  • 238/2020 Sb. novela zák. č. 634/1992 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2020 v částce č. 88)
  • 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov (vyšlo dne: 5.6.2020 v částce č. 98)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T

5.8.2020, Praha, Ing. Karel Petr, Ph.D.

Seminář bude věnován tolerování lineárních a úhlových rozměrů, tolerování geometrických vlastností (tvar, orientace umístění, házení a používaných symbolů) prvků na výkrese, způsobu zadávání na výkres a vysvětlení přesnosti s ohledem na požadovanou funkci v provozu výrobku (kótování z hlediska funkce, výroby a kontroly).

Efektivní asistentka - dvoudenní rozšířený kurs

19.8. – 20.8.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Na tomto semináři se naučíte řídit pracoviště, komunikovat, řešit konfliktní situace i samostatně pracovat a reprezentovat. Seminář je veden interaktivní formou pomocí modelových situací, případových studií a testů, které vedou k získání podnětů k osobnímu rozvoji.

Výpočtové modelování pro začátečníky

20.8.2020, Praha, Ing. Petr Vosynek, Ph.D.

Výpočty metodou konečných prvků (MKP) se používají pro posuzování konstrukcí dle vybraných mezních stavů (např. zda konstrukce nebo součást vyhoví pro požadované zatížení zhlediska deformace nebo mechanického napětí). I přes čím dál větší rozšíření numerických simulací do technické praxe je stále nutné zvládnout fundamentální základy tak, aby uživatel správně vytvořil model a poté správně vyhodnotil výsledky. Podkladů, jak se naučit klikat vkomerčních (občas i nekomerčních) programech je spoustu, ovšem proč byla zvolena jistá úroveň geometrie nebo okrajové podmínky většinou vysvětleno není.

Požadavky na systém managementu BOZP dle ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS 18001)

25.8.2020, Praha, Ing. Monika Becková

Přehled požadavků na systém managementu BOZP dle ZCELA NOVÉ ČSN ISO 45001 se zaměřením na jejich implementaci. Komentáře jednotlivých požadavků a praktické příklady z aplikace v provozu. Zkušenosti z dosavadních způsobů realizace přechodu na požadavky nové normy, příklady nepochopení "staronových" požadavků.

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

1.9.2020, On-line, Ing. Petr Šulc

Na tomto on-line semináři se blíže seznámíte s tématy jako rozšířená odpovědnost výrobce, návaznost na právo EU, implementace do zákona o VUŽ.

Doporučujeme


     

           

                

              

     

QM profi LIVE
Předpověď počasí
Rychlý vstup do zákonů
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.