Doporučujeme

        

 

 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější
SP ČR oceňuje rozhodnutí poslanců, kteří nepodpořili návrh na zrušení výjimek z BAT pro uhelné zdroje

SP ČR oceňuje rozhodnutí poslanců, kteří nepodpořili návrh na zrušení výjimek z BAT pro uhelné zdroje

22.3.2018, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/)
Svaz průmyslu a dopravy ČR v uplynulých týdnech intenzivně jednal o pozměňovacím návrhu na zrušení tzv. výjimek z BAT (nejlepších dostupných technik pro velká spalovací zařízení). Důsledkem tohoto návrhu mohla být vyřazena z provozu většina českých uhelných…
více
Novinky v legislativě pro 12. týden roku 2018

Novinky v legislativě pro 12. týden roku 2018

21.3.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 12.3.2018 do 18.3.2018 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 41/2018 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ...
více

Hospodářská komora slaví 25 let. Představila nové logo

20.3.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý během oslav 25 let novodobé historie Hospodářské komory vyzval, aby nebyl zpochybňován polistopadový vývoj. Státní správě pak vytkl, že zřídila Komoru pro podporu podnikatelů, za peníze daňových poplatků ale stát řadu let…
více
Většina firem v Česku neplatí daně, i když se situace v posledních letech zlepšuje

Většina firem v Česku neplatí daně, i když se situace v posledních letech zlepšuje

20.3.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle odborů se Česko stalo středoevropským daňovým rájem. Placení daní tak zůstává z velké části na zaměstnancích. Podnikatelé varují před vytvářením příkopů mezi jednotlivými ekonomickými skupinami.
více
Ministr průmyslu a obchodu informoval vládu o úspěšnosti českého pavilonu

Ministr průmyslu a obchodu informoval vládu o úspěšnosti českého pavilonu

16.3.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Vláda na dnešní schůzi projednala Závěrečnou zprávu z účasti České republiky na Mezinárodní specializované výstavě EXPO Astana 2017.
více
Průmysl 4.0 ovlivňuje údržbu

Průmysl 4.0 ovlivňuje údržbu

15.3.2018, Prof.Ing. Václav Legát DrSc., Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
Výzva Průmysl 4.0 a její transformace do konceptu Údržba 4.0 dělá zodpovědným manažerům údržby mnoho vrásek na čele. Jde nikoliv o revoluční, ale evoluční proces změn v managementu a inženýrství údržby. Podstata údržby výrobního zařízení se nemění.
více
Novinky v legislativě pro 11. týden roku 2018

Novinky v legislativě pro 11. týden roku 2018

14.3.2018, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 5.3.2018 do 11.3.2018 VYDÁNO předpis název předpisu poznámka 35/2018 Sb. Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny ...
více
Roboti nastupují. Firma Krofian těží z dvaceti let vývoje v oblasti automatizace

Roboti nastupují. Firma Krofian těží z dvaceti let vývoje v oblasti automatizace

13.3.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Jakub Krofián založil svoji společnost v garáži. Díky tomu, že se snaží nabízet více, než zákazníci čekají, se dokázal prosadit v oboru, kterému dominují zahraniční giganti. A to i na zahraničních trzích.
více
GDPR dopadne i na personální oddělení firem. Ztíží nábory nových lidí

GDPR dopadne i na personální oddělení firem. Ztíží nábory nových lidí

12.3.2018, Zdroj: businessinfo (http://www.businessinfo.cz)
Nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR, zasáhne ve firmách řadu oblastí. Výraznou komplikaci bude přestavovat také pro práci personalistů při přijímání nových zaměstnanců.
více

Revize normy ISO/IEC 17025:2017 - Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří a dlouho očekávaná ČSN EN ISO/IEC 17025:2018Garance

9.3.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obecně ISO/IEC 17025:2017 specifikuje obecné požadavky na způsobilost, nestrannost a důslednou činnost laboratoří. ISO/IEC 17025:2017 se vztahuje na všechny organizace provádějící laboratorní činnosti bez ohledu na počet zaměstnanců.   ISO/ ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Revize ISO 9001:2015 - 4. část normy - Kontext organizaceGarance

4.3.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
4 Kontext organizace Kapitola 4 je jednou z nových částí normy, která se skládá z celkem čtyř samostatných článků. Dva z nich jsou v podstatě přeneseny (a přeformulovány) z původních článků 1 a 4, dva jsou naopak zcela nové. Nová kapitola 4 ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - zainteresované stranyGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.2 Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran Požadavek normy: Organizace musí: určit zainteresované strany; určit jejich požadavky; monitorovat a přezkoumávat informace o zainteresovaných ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Interní audit dle nové směrnice ČSN EN ISO 19011:2012Archiv

25.7.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Velká revize Záměr „velké revize“ směrnice ISO 19011 V této kapitole se budeme věnovat přepracované směrnici pro provádění interního auditu, která je významná pro procesní řízení ať už z  ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
  • 21/2018 Sb. novela nař. vl. č. 194/2001 Sb. (vyšlo dne: 9.2.2018 v částce č. 13)

Anotace právních předpisů

O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

FMEA - Analýza možností vzniku vad a jejich následků

4. 4. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

6. 4. 2018

Praha

Robert Křepinský

Provozovaná strojní zařízení bez dokumentace

9. 4. 2018

Praha

Martin Šturma

Aktuální požadavky na bezpečnost strojních zařízení (včetně nového Nařízení vlády 320/2017)

10. 4. 2018

Brno

Ing. Zdeněk Šenovský

Správní řád

10. 4. 2018

Praha

Mgr. Janečková

Metoda 5S - praktické použití

10. 4. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Riziková místa v systému managementu kvality aneb jak provést analýzu rizik podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

11. 4. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

GDPR pro IT techniky a správce sítě

13. 4. 2018

Praha

JUDr. Jitka Oliberiusová

Řízení neshod v systémech managementu kvality aneb co s neshodami, nápravnými a preventivními opatřeními podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

24. 4. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Pracovnělékařské služby, posudky a pracovněprávní návaznosti – zkušenosti po poslední novele úpravy

25. 4. 2018

Praha

Robert Křepinský

JUDr. Martin Mikyska

 

Nutná provozní dokumentace k technickým zařízením

11. 5. 2018

Praha

Martin Šturma

Práce revizních techniků - nač si dát pozor

14. 5. 2018

Praha

Martin Šturma

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

15. 5. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování

15. 5. 2018

Praha

Mgr. Jiří Jandečka

Zákon o odpadech - novela zákona a prováděcích předpisů

17. 5. 2018

Praha

JUDr. Dana Římanová

Interní audit aneb jak provést interní audit kvality podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

22. 5. 2018

Praha

Ing. Monika Becková

Specialista na podnikovou ekologii - intenzivní vzdělávací kurz

29. 5. – 12. 6. 2018

Praha

Ing. Petr Šulc

Ing. Hana Krejsová

Ing. Zbyněk Krayzel

Životní prostředí a nakládání s odpady v podnikové ekologii

 

29. 5. 2018

Praha

Ing. Petr Šulc

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

5. 6. 2018

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu

 

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: