dnes je 3.3.2021

Nejnovější

Budoucnost tkví ve správné správě dat

2.3.2021, Zdroj: Vše o průmyslu

Budoucnost tkví ve správné správě dat... Výkonná softwarová platforma nabízí výrobcům návratnost investice (ROI) v řádu několika týdnů. Průmyslový internet věcí (IIoT) zrychluje tempo změn v oblasti připojení strojů. Podle nejnovější zprávy zatím méně než 30 % průmyslových výrobců intenzivně využívá technologie Průmyslu 4.0. Nicméně Bijal ...

Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za prosinec 2020

1.3.2021, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu ČR k výsledkům zahraničního obchodu za prosinec 2020... Meziroční bilance zahraničního obchodu skončila přebytkem ve výši 17,7 mld. Kč. „ Zahraniční obchod se zbožím zaznamenal v prosinci 2020 počtvrté v řadě meziročně vyšší hodnoty. Na konci roku zrychlilo jak tempo vývozu, tak i dovozu. Dvouciferný meziroční růst vývozu přispěl k vysokému přebytku ...

Nové normy a standardy v systému managementu kvality - 2.částGarance

26.2.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části tohoto příspěvku jsme přinesli přehled změn v oblasti standardů týkajících se systémů managementu kvality a dalších. V jeho dalším pokračování přinášíme aktuality z oblasti právních norem, se zaměřením na posuzování shody výrobků. I zde se…

Přístupné pro: Quality management profi

Nové normy a standardy v systému managementu kvality - 2.částGarance

26.2.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozí části tohoto příspěvku jsme přinesli přehled změn v oblasti standardů týkajících se systémů managementu kvality a dalších. V jeho dalším pokračování přinášíme aktuality z oblasti právních norem, se zaměřením na posuzování shody výrobků. I zde se…

Přístupné pro: Quality management profi
více článků
Nejčtenější

Normování práce

16.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pracovní časy jsou základem ekonomiky práce. Používají se pro stanovení mzdových nákladů, tvorbu pracovních rozvrhů a podnikatelských rozpočtů, funkci mzdových systémů. Časové normy říkají kolik potřebuje průměrný dělník času, aby realizoval typickou práci za obvyklých podmínek. Časová norma by v ...

Portál Your Europe

5.1.2021, Zdroj: ÚNMZ

Portál Your Europe... Aktuality státního zkušebnictví Na webové adrese https://europa.eu/youreurope/#cs byl dne 12. 12. 2020 spuštěn portál Your Europe, na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1724, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům a k asistenčním ...

Popis pracovní činnosti

13.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Popis pracovní činnostiNa základě znalostí potřeb organizace a analýzy práce můžete popsat práci (stanovit náplň práce). Tento popis práce odpovídá konkrétnímu pracovnímu místu (pozici) – např. referent oddělení nákupu, skladník atp. Tedy nejčastěji jedné pracovní pozici zastávané…

Jak má vypadat správný brainstorming?

11.1.2013, Zdroj: Moderní řízení

V roce 1953 napsal Američan Alex Faickney Osborn knížku Applied Imagination, která se vydává stále znovu. Osborn v ní jako první definoval, co je to "brainstorming", a definoval pravidla pro brainstormingové porady. Napsal, že brainstorming je využití…

Definice "uvedení výrobku na trh" v rámci odpovědnosti za výrobek

23.5.2013, Zdroj: QMprofi (www.qmprofi.cz)

Jedním ze stěžejních pojmů technické legislativy vůbec, a to jak v rámci komunitárního práva, tak v rámci právního řádu České republiky, je pojem uvedení výrobku na trh. Tento pojem je vymezen v § 2 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.

více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 36)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Ohlašování agendy ovzduší do ISPOP

8.3.2021, On-line, Mgr. Ondřej Perlík

Průvodce ohlašováním v systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP. Stručný přehled všech ohlašovacích povinností s podrobným zaměřením na ohlašování ovzduší a nové povinnosti v roce 2021.

Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu

9.3.2021, On-line, Mgr. Pavel Doucha, Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Všechny účastníky energetického trhu si dovolujeme pozvat na odborný seminář Prvky moderní energetiky v připravovaném energetickém zákonu.

Druhy pracovnělékařských prohlídek

10.3.2021, On-line, Robert Křepinský

On-line seminář podrobně probere aktuální úpravu náležitosti jednotlivých typů pracovnělékařských prohlídek se zaměřením na povinnosti zaměstnavatele.

Zajištění BOZP a PO v malé firmě

12.3.2021, On-line, Tomáš Neugebauer

Též malé firmy, které nemají více než dvacet pět zaměstnanců, jsou povinni pro ně zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Procesní kontaminanty v potravinách

17.3.2021, On-line, doc. Ing. Kamila Míková, CSc.

11. dubna 2018 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách. Jak toto nařízení ovlivňuje potravinářský průmysl se dozvíte na našem on.line semináři.

Doporučujeme

  

  

   

                 

QM profi LIVE
Předpověď počasí
Rychlý vstup do zákonů
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.
Nahrávám...
Nahrávám...