Doporučujeme

 

 

 

QM profi LIVE

 

Rychlý vstup do zákonů

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 22/1997 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb.
378/2001 Sb.
173/1997 Sb.
450/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 219/2016 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb.
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb.
Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 90/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh 116/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 117/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 118/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh 119/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 120/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh 121/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent 122/2016 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 91/2016 Sb.
Nařízení vlády o technických požadavcích na výbušniny 97/2016 Sb.

 

Nejnovější
Kaizen v praxi

Kaizen v praxi

24.2.2017, Zdroj: SVĚT PRODUKTIVITY (www.svetproduktivity.cz)
Kaizen, někdy se tento název používal pro implementaci štíhlé výroby, jindy se používal pro zlepšovatelské hnutí, někdy se jednalo o lokální a krátkodobé akce typu workshopu, jindy se jednalo o filozofii a dlouhodobý program podniku. Ani jeden ze způsobů nelze zavrhnout, pokud přináší podniku požadované výsledky.
více
Ministr Jan Mládek: Náš autoprůmysl čekají významné technologické změny a digitalizace

Ministr Jan Mládek: Náš autoprůmysl čekají významné technologické změny a digitalizace

23.2.2017, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Automobilový průmysl patří v České republice jednoznačně mezi nejdůležitější průmyslová odvětví, je tahounem ekonomického růstu a tvoří více než jednu třetinu našeho exportu. V současné době je v něm zaměstnáno více než 160 tisíc lidí a je tak největším zaměstnavatelem u nás. Vytváří zhruba 9 procent HDP celé ČR.
více
Novinky v legislativě pro 8. týden roku 2017

Novinky v legislativě pro 8. týden roku 2017

22.2.2017, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 13.2.2017 do 19.2.2017
více
Systémy energetického managementu ISO 50001

Systémy energetického managementu ISO 50001

21.2.2017, Zdroj: TÜV SÜD
Organizace po celém světě čelí rostoucím cenám energií, které přichází v době stoupajícího konkurenčního tlaku, jenž nutí firmy hledat nové způsoby, jak snížit celkové režijní náklady. Rostoucí problém navíc představují firmami produkované emise skleníkových plynů.
více

7 nových nástrojů managementu jakostiGarance

20.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Soubor sedmi nových nástrojů jakosti doplňuje soubor sedmi základních nástrojů jakosti. Zatímco sedm základních nástrojů managementu jakosti (MJ) se uplatňuje při řešení problémů operativního charakteru, využití souboru sedmi ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Quality Function Deployment (QFD)Garance

20.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zde se dozvíte proč se QFD využívá, jaký je postup jejího využití a příklady aplikace v různých situacích. Metoda QFD se využívá v etapě návrhu výrobku nebo služby, při zlepšování výrobků nebo služeb, při optimalizaci procesů. ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Jak chytré stroje ovlivňují váš byznys

Jak chytré stroje ovlivňují váš byznys

20.2.2017, Zdroj: Řízení a údržba průmyslového podniku (http://udrzbapodniku.cz/)
Autonomně řízená auta nebo donáškové drony začínají být běžnou realitou. Digitální revoluce je všudypřítomná. Ovlivňuje nejen naše každodenní životy, ale i výrobní podniky a jejich obchodní strategie. „Chytré“ stroje nám pomáhají využívat informace, které lidské oko může přehlédnout. Optimalizovat tak můžeme prostředí kanceláře i veřejnou dopravu ve městě, výrobu nadnárodní společnosti i svoz odpadu.
více
Základní informace k problematice RoHS

Základní informace k problematice RoHS

17.2.2017, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013, upravuje v ČR agendu, která se zpravidla označuje jako "RoHS".
více
Novinky v legislativě pro 7. týden roku 2017

Novinky v legislativě pro 7. týden roku 2017

16.2.2017, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)
Přehled změn právních předpisů v období od 6.2.2017 do 12.2.2017
více

Statistická regulaceGarance

15.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Princip statistické regulace Statistická regulace procesu - SPC (Statistical Process Control) představuje nejvýhodnější způsob mezioperační kontroly hromadné a sériové výroby. Je to metoda preventivní, která včasnými zásahy do ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejčtenější

Příklad - Manuál kvality dle ISO 9001:2015Garance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Již jsme v textu několikrát zmiňovali fakt, že nová norma nepožaduje příručku kvality v takové podobě, na jakou jsme byli dosud zvyklí. Porovnejme v této souvislosti ještě jednou předchozí a nový požadavek ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Revize ISO 9001:2015 - 4. část normy - Kontext organizaceGarance

4.3.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
4 Kontext organizace Kapitola 4 je jednou z nových částí normy, která se skládá z celkem čtyř samostatných článků. Dva z nich jsou v podstatě přeneseny (a přeformulovány) z původních článků 1 a 4, dva jsou naopak zcela nové. Nová kapitola 4 ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Příklady k revizi normy ISO 9001:2015 - interní a externí aspekty, SWOT analýzaGarance

4.2.2016, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čl. 4 Kontext organizace Odst. 4.1 Porozumění organizaci a jejímu kontextu Požadavek normy: Organizace musí: určit interní aspekty; určit externí aspekty; monitorovat informace o těchto externích a interních aspektech; Hledisko při určování ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Registr environmentálních aspektůGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Registr environmentálních aspektů /rtf/ Vysvětlivky: N = normální stav, H = havarijní stav Význam aspektu EA = K1 x K2 x K3, kde K1 = pravděpodobnost výskytu (hodnoty 1, 2, 3), K2 = ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi

Karta procesuGarance

16.2.2013, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
VZOR: Karta procesu /rtf/ KARTA PROCESU - ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI   Vlastník   procesu:   Jednatel/ředitel společnosti   Podprocesy   (činnosti):   Obchodní jednání a uzavírání kontraktů se zákazníky ...
více
ZámekPřístupné pro: Quality management profi
Nejnovější Právní předpisy
O ČEM SE MLUVÍ
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Název semináře

Datum a místo

Lektor

Revize normy ISO 9001:2015 (ČSN EN ISO 9001:2016)

6. 3. 2017

Praha 

Ing. Monika Homolka Becková 

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

9. 3. 2017

Brno

 Ing. Zdeněk Šenovský 

Požární bezpečnost občanských a bytových staveb včetně závad

28. 3. 2017

Praha

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Bc. František Kregl

Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.

Ivana Nohová

Ing. František Chuděj

Ing. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Ing. Petr Kejklíček

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

28. 3. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský 

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody a požadavky na strojní zařízení

11. 4. 2017

Zlín

Ing. Zdeněk Šenovský 

Tvorba strategií pro Průmysl 4.0 pomocí scénářů

12. 4. 2017

Praha

Mgr. Ondřej Pokorný

Mgr. Ondřej Valenta

Interní audit aneb Jak provést interní audit kvality podle nových požadavků ČSN EN ISO 9001:2016?

4. 5. 2017

Praha

Ing. Monika Homolka Becková 

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

16. 5. 2017

Praha

Ing. Zdeněk Šenovský 

Posuzování rizik strojů podle EN ISO 12100

30. 5. 2017

Brno

 Ing. Zdeněk Šenovský 

BOZP a odškodňování pracovních úrazů ve vzájemných souvislostech

31. 5. 2017

Praha

Robert Křepinský

doc. MUDr. Evžen Hrnčíř CSc. MBA

JUDr. Martin Mikyska 

VYUŽIJTE MOŽNOSTI SLEV NA HROMADNÉ OBJEDNÁVKY!

  • při objednávce 3 – 5 osob z jedné společnosti ušetříte 10 % z ceny semináře za každou osobu
  • při objednávce 6 a více osob z jedné společnosti ušetříte 20 % z ceny semináře za každou osobu
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Do not fill this: