dnes je 24.5.2024

Aby Audit nebolel - jak pracovat s riziky a proč je dobré si rovnou z nich odvozovat cíle

13.2.2023, Ing. Veronika Soukupová, Zdroj: s-cope

Aby Audit nebolel - jak pracovat s riziky a proč je dobré si rovnou z nich odvozovat cíleDalším díl seriálu Aby Audit nebolel se bude zabývat nálezy z auditování, tentokráte z oblasti řízení rizik. Uvítám nějaké veselé historky z natáčení, klidně do zpráv. Přiznejte se, máte nějaký talisman, nebo se riziky zabýváte a jste připraveni jim…

Aby Audit nebolel - typy auditů

6.2.2023, Ing. Veronika Soukupová, Zdroj: s-cope

Aby Audit nebolel - typy auditůDalší díl seriálu Aby Audit nebolel je věnován typům auditů. Objevil se totiž dotaz, proč každý auditujeme jinak a jak se v tom vyznat. Auditujeme totiž stylově. Pojďme se na ty styly spolu podívat. Budu ráda, když mi napíšete, s jakým sami nejraději…

Aby Audit nebolel - jak zažít "klidný a pohodový" audit?

30.1.2023, Ing. Veronika Soukupová, Zdroj: s-cope

Aby Audit nebolel - jak zažít Jak docílit hladkého průběhu auditu, to je téma třetího dílu seriálu Aby Audit nebolel.

Kdy, jak a za jakých podmínek lze provádět „virtuální audit“ a audit „na dálku“Garance

2.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy, jak a za jakých podmínek lze provádět „virtuální audit“ a audit „na dálku“Nedávno jsem do tisku připravovala brožuru na téma, jak auditovat, inspirovanou revizí směrnice ISO 19011. Jednou ze změn v novém vydání ISO 19011 - návodu pro auditování je zohlednění možnosti provádět tzv. „virtuální audit“ a audit „na…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 7 - „Kompetence a hodnocení auditorů"Garance

17.2.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující část Směrnice se týká, jak už název napovídá, odborné způsobilosti auditorů, kteří mají provádět audit první, druhou, nebo třetí stranou. Obsahuje návod pro stanovování vhodných kompetencí a pro hodnocení auditorů (včetně jejich výkonnosti) před…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Příprava činností auditu" (druhá část)Garance

6.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava činností auditu dle kapitoly 6.3 představuje čtyři fáze, stejně jako dříve:

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 5 - „Řízení programu auditů"Garance

8.4.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti a komentáře k jednotlivým fázím auditu a novým částem směrnice pro auditování systémů managementu najdete v našem dalším pokračování.

Právě vyšla revize ISO 19011, na českém překladu se intenzivně pracujeGarance

21.9.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezinárodní organizace ISO (the International Organization for Standardization), přesněji její komise ISO / PC 302, právě vydala revizi normy ISO 19011.

Nástroje a metody managementu kvality ve výroběGarance

2.1.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neshody a opatření s ohledem na novou normu ISO 9001:2008Garance

22.4.2010, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V předchozích odstavcích této kapitoly jsme se krátce věnovali obecnému popisu neshod vůči požadavkům normy či normativního dokumentu, zejména ve vztahu k managementu procesů kvality návazně na normu ISO 9001:2000 jako základu pro řízení kvality. S…

Preventivní opatřeníGarance

13.10.2008, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lépe je samozřejmě předcházet neshodám než řešit ty již vzniklé. V souladu s výše uvedeným se proto musí organizace rovněž zabývat otázkami opatření nutných k odstranění příčin potenciálních neshod. Cílem je zabránit jejich výskytu, snížit rizika,…

Operativní řízení neshodGarance

13.10.2008, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení neshod je z pohledu řízení realizace produktu, ať už je hmotný, či nikoli, významnou záležitostí vzhledem k tomu, že jednak je prostředkem k opětovnému dosažení shody, jednak monitorováním tohoto procesu a následnou analýzou příčin získává…

Operativní řízení neshod - příkladyGarance

13.10.2008, Ing. Petr Fránek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V dalším textu budeme uvádět příklady neshod včetně popisu toho, jak byla daná neshoda identifikována, kvantifikována a jaké bylo navrženo řešení, tj. zda byla zvolena pouze jednoduchá náprava, bylo přijato nápravné opatření, kde, jak a kým byla…

Opatření k nápravěGarance

13.10.2008, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Identifikace neshody a její náprava je sice nezbytná, ale nestačí. Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, musí organizace provést opatření k odstranění příčin neshody, a to opatření přiměřené důsledkům zjištěných neshod. Z tohoto důvodu také…

Příklad řízení nápravných opatřeníGarance

22.11.2006, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzhledem k tomu, že je vhodné (v případě ISO povinné) pro tuto oblast vytvořit dokumentovaný postup, ukážeme si dále příklady pro oblast řízení neshodného produktu, nápravných a preventivních opatření jak obecně, tak i konkrétní případy neshod a…

Neshody a jejich řízení v systémech managementuGarance

22.11.2006, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

I další systémy managementu (kromě QMS) dnes nejčastěji využívané pracují s těmito pojmy, aby se pak v oblasti certifikace prohlásila v závěru shody s požadavky normy na ten který systém řízení (viz certifikace shody). Uveďme si…

Nahrávám...
Nahrávám...