dnes je 22.6.2024

Bezpečnost sbíhavých míst dopravníku s řetězyGarance

9.12.2022, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mám dotaz k sbíhavým místům pro dopravník s řetězy – viz obrázek v příloze.

Podpora systému řízení kvality IATF 16949 (3. část)Garance

3.10.2022, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dokumentace, která je potřebná pro implementaci IATF 16949, je ta, kterou norma výslovně vyžaduje, a k tomu je to pak vše, co společnost si společnost stanoví jako nezbytné pro efektivní udržování QMS na základě IATF 16949.…

Podpora systému řízení kvality IATF 16949 (2. část)Garance

26.9.2022, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISO 9001:2015 definuje dokumentované informace jako smysluplná data, která musí organizace řídit a udržovat, a médium, na kterém jsou obsažena. Poznámky k této definici uvádějí, že dokumentované informace se mohou vztahovat na systém managementu kvality (QMS)…

Oddělení působností směrnic pro strojní zařízení a elektrická zařízeníGarance

11.10.2021, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na strojní zařízení, na které je vystaveno prohlášení o shodě podle směrnice 2006/42/ES, se neuplatňují požadavky pro elektrická zařízení podle směrnice 2014/35/EU.

Obnovení certifikací v době koronaviruGarance

28.4.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je stanoven nějaký mechanismus (pro certifikační nebo kontrolní společnosti) pro případ, že by z nějakého vnějšího důvodu (jako nyní koronavirová krize) nebylo možné provádět kontroly nebo audity, a tudíž by nebylo možné obnovovat různé certifikace (například…

REACH z pohledu managementu kvalityGarance

20.4.2021, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přechod z OHSAS na ISO 45001 a Zpráva o přezkoumání systému managementu vedenímGarance

23.9.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naše společnost má před sebou recertifikační audit a v rámci něj bychom chtěli provést přechod z OHSAS na ISO 45001. Certifikačním orgánem nám bylo řečeno, že za tímto účelem máme vypracovat Zprávu z přezkumu integrovaného systému vedením. Je možné se někde…

Přechod na ISO 45001Garance

4.3.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 7 - „Kompetence a hodnocení auditorů"Garance

17.2.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující část Směrnice se týká, jak už název napovídá, odborné způsobilosti auditorů, kteří mají provádět audit první, druhou, nebo třetí stranou. Obsahuje návod pro stanovování vhodných kompetencí a pro hodnocení auditorů (včetně jejich výkonnosti) před…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Příprava a distribuce zprávy z auditu, Dokončení auditu, Provádění následných opatření nebo činností po auditu " (čtvrtá část)Garance

20.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Popis přípravy a distribuce zprávy z auditu zahrnuje dle kapitoly 6.5, stejně jako v předchozím vydání Směrnice, pouze 2 následující části:

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Provádění činností auditu" (třetí část)Garance

13.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava činností auditu dle kapitoly 6.4 zahrnuje nyní celkem 10 částí, což je o jednu více než dříve, a ve trochu jiném pořadí. Nová část – čl. 6.4.5, se týká tzv. umístění informací potřebných pro audit. Vlastní provádění činností auditu se ovšem vydáním…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Příprava činností auditu" (druhá část)Garance

6.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava činností auditu dle kapitoly 6.3 představuje čtyři fáze, stejně jako dříve:

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Provádění auditu" (první část)Garance

17.12.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato část Směrnice se týká, stejně jako v předchozí verzi, vlastního provádění auditu. Obsahuje návod pro jeho přípravu a následující realizaci včetně zhotovení zprávy. Kapitola má sedm částí, což stejný počet jako dosud. Rozšíření doznala zejména kap. 6.4,…

Povinnosti osob, které provádějí montáž neúplného strojního zařízeníGarance

1.7.2019, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto příspěvku bude řešen dotaz od společnosti, která provádí montáže klimatizačních jednotek a jejich komponent a následně je instaluje a uvádí do provozu. Společnost se dotazuje na způsob, jakým by měla správně postupovat v prohlášení o shodě resp. v…

Návod k montáži

8.11.2018, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 9 Hodnocení výkonnostiGarance

15.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 9 se skládá z původních článků přesunutých z kap. 8 (Měření, analýza a zlepšování) kromě přezkoumání vedením, které je přesunuto z původní kapitoly 5 (Odpovědnost managementu). Naopak zde již nenajdeme požadavky na řízení neshodného produktu, které je…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 8 ProvozGarance

14.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 8 obsahuje zejména upravenou původní hlavní kapitolu 7 normy ISO 9001:2008 – realizaci produktu; a dále individuální požadavky specifické pro systém managementu kvality v oblasti realizace produktu.

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 7 PodporaGarance

13.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 7 má na první pohled relativně novou podobu, ve skutečnosti jde ale spíše o souhrn jednotlivých požadavků různých částí předchozí normy ISO 9001:2008, obsažených v kap. 4, 5, 6 a 7, a týkajících se společného tématu - zdrojů potřebných pro plánování a…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 6 PlánováníGarance

12.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 6 obnáší, na rozdíl od předchozí (páté) části nové normy, poněkud více podstatnějších změn. Skládá se rovněž ze tří ucelených dílů, v nichž jsou částečně obsaženy požadavky dřívějších článků 5.4.1 (Cíle kvality), 5.4.2 (Plánování systému managementu…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 5 Vedení (leadership)Garance

11.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 5 je, na rozdíl od předchozí, relativně méně přepracovanou částí nové normy. Skládá se nyní z celkem tří ucelených článků. Součástí upravené kapitoly 5 je odpovědnost vedení, zaměření na zákazníka a ustanovení týkající se politiky kvality. Byla…

Požadavky jednotlivých kapitol revidované normy ČSN EN ISO 9001:2016 - 4 Kontext organizaceGarance

8.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kapitola 4 je jednou z nových částí normy, která se skládá z celkem čtyř samostatných článků. Dva z nich jsou v podstatě přeneseny (a přeformulovány) z původních článků 1 a 4, dva jsou naopak zcela…

Hodnocení výkonnosti a monitoring dodavatelůGarance

6.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do jakých skupin se v praxi zařazují dodavatelé (nyní externí poskytovatelé) na základě hodnocení jejich výkonnosti?

Přezkoumání systému managementu vedenímGarance

4.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době realizujeme v naší organizaci přechod na požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, nyní jsme ve fázi zpracování „Management review”. Zajímalo by nás, zda k bodu „Výkonnost procesů a shoda produktů a služeb” je třeba provádět přezkoumání výkonnosti VŠECH…

Interní auditGarance

1.6.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zajímalo by mě, zda by mně absolvování semináře „Interní audit kvality” umožnilo provádět interní audity. Mně totiž v letošním roce „vyprší” certifikát pro auditora. Nahradí osvědčení o absolvování uvedeného semináře stávající certifikát?…

Spokojenost zákazníkaGarance

31.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné redukovat zjišťování spokojenosti zákazníků na řešení reklamací a stížností v případě malého podniku s velkým množstvím malých zákazníků?

Externí poskytovateléGarance

30.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosud jsme opakovaně hodnotili dodavatele (nyní externí poskytovatele) zejména u příležitosti přezkoumání systému managementu vedením. Záznamem o tom byla tabulka Schválení dodavatelé pro rok 201x. Je tento způsob dostačující i z hlediska nové…

Dokumentované informaceGarance

29.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou podle ČSN EN ISO 9001:2016 nutné dokumentované informace (tedy dokumenty a záznamy), tak abychom prošli úspěšně certifikací?

Metrologie - Kalibrace měřících soustavGarance

28.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych se zeptal na otázku týkající se kalibrací měřicích soustav, které jsou součástí výrobních zařízení. Pro představu zde uvádím např. závěrečný funkční tester ověřující specifické charakteristiky na výrobku dle specifikace zákazníka - výsledkem testování…

Co s rolí představitele managementu?Garance

25.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

ČSN EN ISO 9001:2016 nezmiňuje roli „představitele vedení”. Máme tuto funkci ve firmě zrušit?

Cíle systému managementuGarance

25.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový čl. 6.1 hovoří o zjišťování rizik a příležitostí, které mají být vstupem pro plánování opatření. Můžeme tato opatření rovnou promítnout do cílů ve smyslu čl. 6.2, nebo je musíme plánovat úplně samostatně? A jak budeme postupovat při auditu v případě…

Určení rozsahu systému managementuGarance

25.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci našeho QMS máme vyloučené požadavky čl. 7.3 a 7.5.2 normy ISO 9001:2008. Jak se tato vyloučení promítnou do nových požadavků, resp. můžeme je v takovéto podobě zachovat i…

Jak prezentovat kontext organizace při certifikačním auditu?Garance

24.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci přechodu na ČSN EN ISO 9001:2016 zvažujeme zrušit „Příručku QMS”. Není nám ale jasné, jakým způsobem stanovíme kontext organizace. Čl. 4.1 a 4.2 normy nepožaduje dokumentované informace. Jak budeme prezentovat kontext při certifikačním…

GDPR v souvislosti s QMSGarance

23.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V poslední době se všude hodně mluví o GDPR (Pozn.: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů - angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR - jehož…

Nestrannost interního auditoraGarance

25.4.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interní audit (např. kvality nebo environmentu) lze v organizaci provést vlastním interním auditorem (tedy zaměstnancem) s výjimkou oblastí, za které onen konkrétní člověk odpovídá. V praxi se ale setkáváme s názorem, že z důvodu nedostupnosti kompetentních…

Elektrické točny

11.4.2018, Ing. Zdeněk Šenovský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady zpracování osobních údajů ve smyslu GDPRGarance

5.3.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je nezbytné ve smyslu Nařízení EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) - dávat písemný souhlas s pořizováním obrazových záznamů, jako jsou např. fotografie, video apod. fyzických osob, které budou dále zveřejňovány?…

GMP

1.3.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...