dnes je 19.5.2024

Neustálé zlepšování - projekty, rámec, udržitelnostZáznamGarance

29.4.2024, Ing. Pavla Blackmore, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:29

Přístupné pro: Quality management profi plus

Prestižní ocenění jsou rozdána a 23. ročník Národních cen ČR zná své vítěze.

28.11.2023, Zdroj: RADA KVALITY ČR

Prestižní ocenění jsou rozdána a 23. ročník Národních cen ČR zná své vítěze.Věhlasné ocenění Národních cen České republiky, které zaštituje Ministerstvo průmyslu a obchodu v kooperaci s Radou kvality České republiky proběhlo dne 21. listopadu 2023 v prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu České republiky za…

Poka-Yoke (Prevence proti neshodám)ZáznamGarance

31.10.2023, Ing. Jaroslav Schwarz, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:29:22

Jak z výrobního procesu odstranit lidské chyby? Jak je eliminovat, detekovat a ihned napravovat? Prevence proti chybám pomocí systému Poka-Yoke je velmi efektivní cestou, jak toho dosáhnout. Naučte se s ním správně a efektivně…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Výroba 4.0: Stačí přidat lidi

25.9.2023, Zdroj: Vše o průmyslu

Výroba 4.0: Stačí přidat lidiPřidáním lidského intelektu k technologii lze dosáhnout lepších výsledků.

Odborníci na umělou inteligenci získali prestižní ocenění ISO

20.9.2023, Zdroj: iso.org

Odborníci na umělou inteligenci získali prestižní ocenění ISOLetošní LDE Award oslavuje průkopnickou komisi, která položila základy budoucnosti AI.

MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury

11.8.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPO vypsalo novou výzvu z OP TAK na rozvoj výzkumné a inovační infrastrukturyMinisterstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. Výzvu Služby infrastruktury v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Ve výzvě je pro malé a střední podniky a výzkumné organizace připravena 1 miliarda korun formou…

Vláda by neměla krátit prostředky na výzkum a vývoj

21.6.2023, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vláda by neměla krátit prostředky na výzkum a vývojVláda se bude ve středu zabývat přípravou státního rozpočtu ČR na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026. Svaz průmyslu vyzývá členy vlády, aby při svém rozhodování mysleli na zajištění dostatečných prostředků na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) a…

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje vstup podnikatelů na zahraniční trhy, vypsalo novou výzvu z OP TAK

5.6.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu podporuje vstup podnikatelů na zahraniční trhy, vypsalo novou výzvu z OP TAKMinisterstvo průmyslu a obchodu podporuje mezinárodní expanzi malých a středních podniků, částkou 250 milionů korun podpoří jejich účast na zahraničních veletrzích. Resort vypsal novou výzvu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost…

Design for Six Sigma (Roadmap)ZáznamGarance

29.8.2022, Ing. Jaroslav Schwarz, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:40:16

Design for Six Sigma (DFSS) je metoda řízení podnikových procesů související s tradiční Six Sigma. Používá se v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou finance, automotive, marketing, strojírenství, zpracovatelský průmysl, nakládání s odpady nebo…

Přístupné pro: Quality management profi plus

Kdy, jak a za jakých podmínek lze provádět „virtuální audit“ a audit „na dálku“Garance

2.4.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy, jak a za jakých podmínek lze provádět „virtuální audit“ a audit „na dálku“Nedávno jsem do tisku připravovala brožuru na téma, jak auditovat, inspirovanou revizí směrnice ISO 19011. Jednou ze změn v novém vydání ISO 19011 - návodu pro auditování je zohlednění možnosti provádět tzv. „virtuální audit“ a audit „na…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 7 - „Kompetence a hodnocení auditorů"Garance

17.2.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující část Směrnice se týká, jak už název napovídá, odborné způsobilosti auditorů, kteří mají provádět audit první, druhou, nebo třetí stranou. Obsahuje návod pro stanovování vhodných kompetencí a pro hodnocení auditorů (včetně jejich výkonnosti) před…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Provádění činností auditu" (třetí část)Garance

13.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava činností auditu dle kapitoly 6.4 zahrnuje nyní celkem 10 částí, což je o jednu více než dříve, a ve trochu jiném pořadí. Nová část – čl. 6.4.5, se týká tzv. umístění informací potřebných pro audit. Vlastní provádění činností auditu se ovšem vydáním…

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 6 - „Příprava činností auditu" (druhá část)Garance

6.1.2020, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příprava činností auditu dle kapitoly 6.3 představuje čtyři fáze, stejně jako dříve:

Třetí vydání směrnice ČSN EN ISO 19011:2019 - Kapitola 5 - „Řízení programu auditů"Garance

8.4.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podrobnosti a komentáře k jednotlivým fázím auditu a novým částem směrnice pro auditování systémů managementu najdete v našem dalším pokračování.

Metrologie - Kalibrace měřících soustavGarance

28.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rád bych se zeptal na otázku týkající se kalibrací měřicích soustav, které jsou součástí výrobních zařízení. Pro představu zde uvádím např. závěrečný funkční tester ověřující specifické charakteristiky na výrobku dle specifikace zákazníka - výsledkem testování…

Cíle systému managementuGarance

25.5.2018, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový čl. 6.1 hovoří o zjišťování rizik a příležitostí, které mají být vstupem pro plánování opatření. Můžeme tato opatření rovnou promítnout do cílů ve smyslu čl. 6.2, nebo je musíme plánovat úplně samostatně? A jak budeme postupovat při auditu v případě…

Dokumentované informaceGarance

1.5.2017, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jaké jsou podle nové normy ISO 9001:2015 nutné dokumentované informace (tedy dokumenty a záznamy), tak abychom prošli úspěšně certifikací?

Quality Function Deployment (QFD)Garance

20.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zde se dozvíte proč se QFD využívá, jaký je postup jejího využití a příklady aplikace v různých situacích.

7 nových nástrojů managementu jakostiGarance

20.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Soubor sedmi nových nástrojů jakosti doplňuje soubor sedmi základních nástrojů jakosti. Zatímco sedm základních nástrojů managementu jakosti (MJ) se uplatňuje při řešení problémů operativního charakteru, využití souboru sedmi nových nástrojů MJ spadá do…

Statistická regulaceGarance

15.2.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Statistická analýza a regulace výrobního procesuGarance

23.1.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nástroje a metody managementu kvality ve výroběGarance

2.1.2017, Ing. Barbora Stieberová, Ph. D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na vlastnosti úspěšného obchodníkaGarance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prodejní personál může mít různou kvalitu i efektivitu práce. Prodejní činnost může probíhat individuálně nebo v týmu. Může probíhat na úrovni konečného spotřebitele nebo na úrovni organizací. Prodejce nemůže pouze improvizovat, ale musí být na obchodní…

Statistická regulace srovnávánímGarance

1.11.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stimulace a motivace pracovníků v obchoděGarance

1.11.2011, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

K úspěšné existenci firmy je nutné kromě správně formulované strategie vytvořit účinné stimuly pracovního chování. Stimul definujeme jako vnější pobídku k pracovnímu chování. Stimul je iniciátorem pracovní aktivity, aby bylo možné regulovat, co, jak, kolik,…

Analýza procesuGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mapou procesu rozumíme grafické znázornění posloupnosti činností tak, jak reálně probíhají. K tomu se nejlépe hodí vývojové diagramy, známé z programování úloh pro řešení na počítačích. Postup řešení problému se sestaví do algoritmu neboli…

Žurnál kvalityGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prostředkem, který integruje nástroje řízení kvality, je žurnál kvality (Quality Journal). Podobně jako u nástrojů popisné statistiky je i zde důležité dodržení formálního postupu. Tím se zvyšuje pravděpodobnost, že při analýze procesu nebude vinou…

Rozdělení prostředků a nástrojů pro zlepšování procesůGarance

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem řízení kvality je uspokojení potřeby zákazníka. Řízení na principu regulace reaguje na neshodu až po jejím vzniku. Vyšetření příčin vedoucích k neshodě a jejich odstranění by tuto neshodu mělo zcela eliminovat - zlepšení procesu. Vyšším…

Proces zavádění systému 5 S na pracovištíchGarance

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jde o systém účelného hospodaření na pracovištích, kdy na pracovištích není nic zbytečného, je zde udržován pořádek a čistota, každé nářadí a materiál mají své místo a zpravidla je můžete najít do 30 vteřin. Ve vyspělejších podnicích se tento…

Úlohy vícekriteriálního hodnocení variantGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jestliže jsou všechna kritéria kvantitativní, pak je úloha vícekriteriálního hodnocení variant charakterizována kriteriální maticí:

Vlastnosti a členění vícekriteriálních úlohGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve všech dosud probraných úlohách a metodách bylo uvažováno pouze jedno rozhodovací (optimalizační) kritérium (jediná účelová funkce). V mnoha praktických situacích však při rozhodování musíme brát do úvahy více kritérií. Při optimalizaci výrobního…

Možnosti stanovení preferencí mezi kritériiGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je zadavatel schopen nějak stanovit své preference mezi kritérii, může to učinit několika způsoby:

Úlohy vícekriteriálního programováníGarance

22.7.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Value Stream Map - mapování toku hodnotyArchiv

29.1.2010, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Další z nástrojů pro analyzování procesů, který je stále více používán i v českém prostředí, se jmenuje Value Stream Map a do češtiny jej volně překládáme jako mapování toku…

Řešení úloh lineárního programování v systému GAMSGarance

17.4.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme-li řešit optimalizační problém v systému GAMS (General Algebraic Modeling System), musíme nejprve příslušný matematický model zapsat ve speciálním modelovacím jazyku. Omezíme se zde pouze na stručný úvod do tohoto jazyka založený na…

Směsové plányGarance

22.1.2009, Doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V některých případech se v praxi zajímáme o produkt, který je směsí složek. Chceme najít optimální kombinaci těchto složek, abychom dosáhli požadované vlastnosti sledované veličiny. Znamená to, že se zde spíše zajímáme o podíly jednotlivých složek…

Řešení úloh lineárního programování v MS EXCELGarance

22.1.2009, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu stručně popíšeme pouze základní úkony nutné k vyřešení úlohy LP v MS Excel. Detailnější informace a popisy dalších možností řešení optimalizačních úloh v Excelu lze najít v manuálech a specializovaných …

Úvod do operační analýzyGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační analýza je matematická disciplína, která poskytuje nástroje pro podporu rozhodování. Podrobněji můžeme operační analýzu charakterizovat dvěma…

Dualita úloh lineárního programováníGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

S každou úlohou lineárního programování je jistým způsobem úzce spojena jiná úloha, která je rovněž lineární a která je původní úlohou jednoznačně určena. Přitom maximalizační úloze odpovídá úloha minimalizační a naopak. Úlohy lineárního…

Typické úlohy lineárního programováníGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Úlohy lineárního programování (LP) se vyznačují tím, že účelová funkce i všechny omezující podmínky jsou lineární. Lineární programování patří k nejstarším a nejpropracovanějším částem operačního výzkumu. K jeho významu přispívá i to, že v řadě…

Nástroje zlepšování procesůGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces je účelné propojení činností a zdrojů, které zajišťuje transformaci vstupů na plánované výstupy. Každý proces je ovlivňován řadou činitelů - faktorů, které způsobují, že výsledky opakovaných činností nejsou totožné, ale v různé míře se…

Analýza citlivostiGarance

13.10.2008, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Až dosud jsme předpokládali, že v úloze lineárního programování jsou všechny prvky matice A i vektorů b a c známé konstanty a že je pevně dán i počet proměnných a omezení. To ovšem ne vždy odpovídá skutečnosti. Často se zpočátku zabýváme…

Úvodní úvahyGarance

7.7.2008, Ing. Aleš Kostelka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednou ze základních manažerských dovedností je rozlišit mezi dělat správné věci a dělat věci správně. Otázkou proč vybíráme správné věci, otázkou jak vybíráme „dělat věci…

Nahrávám...
Nahrávám...