dnes je 23.7.2024

Input:

Dokumentace o posouzení rizika podle oddílu a přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.4 Dokumentace o posouzení rizika podle oddílu a přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Linka barvy dvojitá – LB2

 

Dokumentace o posouzení rizika

– Popis ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik souvisejících se strojním zařízením

– Základní požadavky a vyhodnocení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení

 

Dokumentace podle oddílu A přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a

ČSN EN ISO 14121-1:2008 a ČSN EN ISO 12100-1:2004

 

POPIS OCHRANNÝCH OPATŘENÍ PROVEDENÝCH K VYLOUČENÍ ZJIŠTĚNÉHO NEBEZPEČÍ NEBO KE SNÍŽENÍ RIZIK SOUVISEJÍCÍCH SE STROJNÍM ZAŘÍZENÍM

Posouzení nebezpečí a rizik vytvářených strojním zařízením zahrnuje:

1)   Specifikaci mezních hodnot a předpokládané používání stroje 
2)  Identifikaci nebezpečí a nebezpečných situací 
3)   Odhad rizik pro každé identifikované nebezpečí a nebezpečnou situaci 
4)   Zhodnocení rizika a rozhodnutí zda je nebo není požadováno snížení rizika 
5)   Vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik ochrannými opatřeními 
6)   Základní požadavky a vyhodnocení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení 
Poznámka:
Postup při odstranění nebezpečí a rizik vytvářených strojním zařízením naleznete v kapitole Postup při odstranění nebezpečí a rizik vytvářených strojním zařízením a v kapitole Seznam nejpoužívanějších harmonizovaných norem

Základní požadavky, které musí strojní zařízení splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k NV č. 176/2008 Sb.

Jestliže strojní zařízení splňuje příslušné ustanovení:

  1. harmonizované evropské normy, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,

  2. harmonizované české technické normy, která přejímá normu podle písmene a), nebo

  3. zahraniční technické normy v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene a), které se vztahuje k příslušnému základnímu

Nahrávám...
Nahrávám...