dnes je 21.2.2024

Input:

Dokumentace o posouzení rizika podle oddílu a přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.4
Dokumentace o posouzení rizika podle oddílu a přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Linka barvy dvojitá – LB2

Dokumentace o posouzení rizika

– Popis ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo ke snížení rizik souvisejících se strojním zařízením

– Základní požadavky a vyhodnocení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení

Dokumentace podle oddílu A přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. a

ČSN EN ISO 14121-1:2008 a ČSN EN ISO 12100-1:2004

POPIS OCHRANNÝCH OPATŘENÍ PROVEDENÝCH K VYLOUČENÍ ZJIŠTĚNÉHO NEBEZPEČÍ NEBO KE SNÍŽENÍ RIZIK SOUVISEJÍCÍCH SE STROJNÍM ZAŘÍZENÍM

Posouzení nebezpečí a rizik vytvářených strojním zařízením zahrnuje:

1) Specifikaci mezních hodnot a předpokládané používání stroje
2) Identifikaci nebezpečí a nebezpečných situací
3) Odhad rizik pro každé identifikované nebezpečí a nebezpečnou situaci
4) Zhodnocení rizika a rozhodnutí zda je nebo není požadováno snížení rizika
5) Vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik ochrannými opatřeními
6) Základní požadavky a vyhodnocení základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti, které se vztahují na strojní zařízení
Poznámka:
Postup při odstranění nebezpečí a rizik vytvářených strojním zařízením naleznete v kapitole Postup při odstranění nebezpečí a rizik vytvářených strojním zařízením a v kapitole Seznam nejpoužívanějších harmonizovaných norem.

Základní požadavky, které musí strojní zařízení splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k NV č. 176/2008 Sb.

Jestliže strojní zařízení splňuje příslušné ustanovení:

  1. harmonizované evropské normy, na niž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,

  2. harmonizované české technické normy, která přejímá normu podle písmene a), nebo

  3. zahraniční technické normy v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene a), které se vztahuje k příslušnému základnímu požadavku,

má se za to,

Nahrávám...
Nahrávám...