dnes je 16.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Informace a výstrahy na strojním zařízení podle Směrnice 2006/42/ES

21.1.2013, Zdroj: QMprofi (www.qmprofi.cz)

Pro informace a výstrahy na strojním zařízení se doporučuje používat snadno srozumitelné symboly nebo piktogramy. Vhodně navržené symboly a piktogramy lze pochopit intuitivně a zamezují nutnosti překladu písemných nebo ústních informací.

Pokud jsou informace poskytnuty na strojním zařízení nebo na obrazovce monitoru ve formě písemných slov nebo textu či ve formě ústního textu zprostředkovaného například pomocí syntetizátoru, potom musejí být poskytnuty v úředním jazyku nebo jazycích členského státu, v němž je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu. Uživatel strojního zařízení si může od výrobce vyžádat rovněž poskytnutí informací a výstrah na strojním zařízení nebo na

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu QM profi.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Zdroj:
Nahrávám...
Nahrávám...