dnes je 13.6.2024

Input:

Informace o nových normách v oblasti systémů managementu

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.11
Informace o nových normách v oblasti systémů managementu

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 9001:2009

Česká verze mezinárodní normy ISO 9001:2008, o které jsme vás již informovali v předchozích odstavcích (viz kap. ISO 9001:2008: Současný stav, Norma ISO 9001:2008 vyšla 13. 11. 2008, přechodné období již probíhá a Nové vydání požadavků na systémy managementu kvality - norma ISO 9001:2008 této příručky), vyšla 1. 4. 2009 (její vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví č. 4/2009 - viz www.unmz.cz ). Vydáním této normy se ruší normy ČSN EN ISO 9001 (tř. znak 01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky; srpen 2001, a ČSN EN ISO 9001 ed. 2 (tř. znak 01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky; březen 2002. Informace o přechodném období s ohledem na certifikaci je rovněž v uvedená kap. Nové vydání požadavků na systémy managementu kvality - norma ISO 9001:2008, nyní pouze doplňujeme, že certifikáty prokazující shodu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 je možno udělovat v ČR po 1. 5. 2009. Podrobný popis požadavků této normy, jednotlivých změn a také příkladů, jak se vypořádat s přechodem od verze ISO 9001:2000 k nové, uvedeme v kapitole Systémy managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 této příručky.

INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 27000

ISO/IEC 27000

První vydání této mezinárodní normy vyšlo 1. 5. 2009 pod názvem ISO/IEC 27000:2009: "Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary“ jako společný produkt organizace ISO (the International Organization for Standardization, tedy Mezinárodní organizace pro standardizaci, viz www.iso.org ) a IEC (the International Electrotechnical Commission, tedy Mezinárodní elektrotechnická komise, viz www.iec.ch ). Norma ISO/IEC 27000 byla zpracována technickou komisí ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, subkomisí SC 27 jako úvod do problematiky systémů managementu bezpečnosti informací a slovník pojmů v oblasti ISMS. (U nás je již několik let známá a používaná i pro účely certifikace jiná norma z rodiny norem ISO/IEC 27000, a to ČSN ISO/IEC

Nahrávám...
Nahrávám...