dnes je 21.2.2024

Input:

Legislativa k přepravitelným tlakovým zařízením

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.1
Legislativa k přepravitelným tlakovým zařízením

Ing. Hana Floriánová

Úvod

Obecný horizontální rámec pro budoucí právní předpisy harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh je dán rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (předpis nového legislativního rámce – NLF). Tento rámec se vztahuje na odvětví přepravitelných tlakových zařízení a předpisem je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES. Tato směrnice vzhledem k vývoji v oblasti bezpečnosti přepravy aktualizovala předcházející směrnici Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení.

Zásady uplatněné ve směrnici 2008/68/ES

Hospodářské subjekty musí být odpovědné za to, že jsou přepravitelná tlaková zařízení v souladu s bezpečnostními pravidly a pravidly přístupu na trh.

Splnění technických požadavků uvedených v přílohách směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí rozšířilo uplatňování některých mezinárodních dohod i na vnitrostátní dopravu s cílem harmonizovat v celé Unii podmínky, za kterých je možné přepravovat nebezpečné věci po silnici, po železnici a po vnitrozemských vodních cestách1.

U nových přepravitelných tlakových zařízení je to prokazováno prostřednictvím posouzení shody, které poskytuje důkazy o bezpečnosti daného přepravitelného tlakového zařízení.

Periodické inspekce, kontroly v mezidobí a mimořádné kontroly přepravitelných tlakových zařízení se provádějí v souladu s přílohami směrnice 2008/68/ES a s touto směrnicí pro zajištění trvalého plnění bezpečnostních požadavků těchto směrnic.

Přepravitelná tlaková zařízení musejí být za účelem zajištění jejich volného pohybu a volného používání opatřena označením vyjadřujícím jejich soulad se směrnicí

Nahrávám...
Nahrávám...