dnes je 19.7.2024

Input:

Management zdrojů

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.1.3 Management zdrojů

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

Management zdrojů v organizaci v systému managementu spolehlivosti je metodicky rozdělen do těchto oblastí:

 1. poskytování zdrojů,

 2. lidské zdroje,

 3. infrastruktura,

 4. pracovní prostředí.

Dále popíšeme detailně požadavky, úkoly a jednotlivé činnosti ve výše vyjmenovaných oblastech odpovědnosti vedení organizace v rámci systému managementu spolehlivosti.

 1. Poskytování a zajištění zdrojů

  Organizace má určit a poskytovat zdroje potřebné:

  • k uplatňování a udržování systému managementu spolehlivosti a k nepřetržitému zlepšování jeho efektivnosti,

  • k dosažení a zvýšení spokojenosti zákazníka splněním potřeb a očekávání zákazníka ohledně spolehlivosti.

  Organizace má poskytnout přiměřené zdroje, aby udržela efektivní systém managementu spolehlivosti, který umožní splnit její obchodní cíle. Hlavní zdroje potřebné pro podporu spolehlivosti zahrnují lidské zdroje, finanční zdroje a informační zdroje. Lidské zdroje zahrnují pracovníky organizace a jejich odborné znalosti využívané ve spolehlivosti. Finanční zdroje zahrnují majetek organizace a kapitálové vybavení potřebné pro projekty spolehlivosti. Informační zdroje zahrnují bázi znalostí o spolehlivosti a duševní vlastnictví organizace v tomto oboru. Tyto tři hlavní zdroje společně poskytují organizaci zásadní odbornou způsobilost v oboru spolehlivosti nutnou k tomu, aby úspěšně vstoupila do obchodního podnikání a obstála v konkurenci. Management zdrojů spolehlivosti má odrážet vizi, poslání a cíle obchodního plánu a strategie organizace. K provádění specifických úkolů spolehlivosti, jako je zkoumání součástí, zkoušení namáháním, ověřování a validace softwaru atd., by kromě těchto hlavních zdrojů mohly být zřejmě zapotřebí i další zdroje, jako jsou laboratoře a výrobní a zkušební zařízení.

 2. Lidské zdroje

  Pracovníci pověření spolehlivostními projekty nebo provádějící specifické spolehlivostní činnosti mají být odborně způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku (školení), dovedností a zkušeností.

  Pracovníci odpovědní za spolehlivost mají být povzbuzováni a má se jim poskytnout příležitost k neustálému zlepšování jejich znalostí a způsobilostí prostřednictvím výcviku a vzdělávání. Jejich znalosti o spolehlivosti a odborná způsobilost mají být udržovány na současné úrovni a aktualizovány, aby umožňovaly přizpůsobit se změnám obchodu a trhu. Má proběhnout proces přezkoumávání lidských zdrojů, aby se určila potřeba vhodného zvýšení odborné způsobilosti či osobního rozvoje a aby se zaměstnanci připravili na přijímání dalších odpovědností.

  Plánování zdrojů má tvořit součást obchodního plánu a strategie organizace. Odborná způsobilost ve spolehlivosti má být udržována na aktuální výši, aby umožňovala organizaci přizpůsobit se změnám obchodu a trhu. K udržení znalostí na aktuální výši a pro zvládnutí technologických pokroků je nutné zajistit výcvik, školení a vzdělávání pracovníků.

 3. Infrastruktura

  Organizace má určit, poskytovat a udržovat infrastrukturu nutnou k dosažení dlouhodobých cílů spolehlivosti a krátkodobých cílů projektu odrážející politiku spolehlivosti organizace. Do

Nahrávám...
Nahrávám...