dnes je 19.7.2024

Input:

Možnosti stanovení preferencí mezi kritérii

22.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.5.2 Možnosti stanovení preferencí mezi kritérii

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Pokud je zadavatel schopen nějak stanovit své preference mezi kritérii, může to učinit několika způsoby:

 • Pomocí aspiračních úrovní: Aspirační úroveň kritéria je hodnota, které by měla varianta dosáhnout při hodnocení podle tohoto kritéria. V rámci určitého kritéria můžeme podle aspirační úrovně rozdělit varianty na akceptovatelné a neakceptovatelné.

 • Pomocí ordinálních informací: Ordinální informace o kritériích znamenají jejich uspořádání od nejdůležitějšího po nejméně důležité.

 • Pomocí kardinálních informací (vah): Váhy kritérií jsou nezáporná čísla, vyjadřující důležitost jednotlivých kritérií.

Metody určení vah

Určování vah

Pokud zadavatel není schopen přímo určit hodnoty vah kritérií, je možno použít metody pro stanovení odhadů vah na základě jednodušších subjektivních informací od zadavatele nebo od skupiny expertů. Tyto metody můžeme rozdělit následujícím způsobem:

 • ordinální srovnání kritérií:

  • všech najednou (metoda pořadí),

  • párové (Fullerova metoda),

 • kardinální srovnání kritérií:

  • všech najednou (bodovací metoda),

  • párové (Saatyho metoda).

Obvykle se požaduje, aby váhy byly normalizované, tj. aby byl jejich součet roven jedné:

Metoda pořadí

Metoda pořadí

Mějme p kritérií a q expertů. Kritéria jsou uspořádána přiřazením přirozených čísel p, p – 1, ..., 1. Nejdůležitějšímu kritériu je přiřazeno číslo p, nejméně důležitém číslo 1. Nechť aij je číslo přiřazené i-tému kritériu j-tým expertem. Váha i-tého kritéria podle j-tého experta a výsledná váha i-tého kritéria jsou pak dány takto:

Bodovací metoda

Bodovací metoda

Mějme p kritérií a q expertů. Pro zvolenou bodovací stupnici musí j-tý expert ohodnotit i-té kritérium hodnotou aij ležící v dané stupnici. Čím je kritérium důležitější, tím je bodové ohodnocení větší. Váhu i-tého kritéria podle j-tého experta a výslednou váhu i-tého kritéria pak určují vzorce:

Fullerova metoda

Fullerova metoda

Mějme p kritérií a q expertů. Každý expert postupně srovnává každá dvě kritéria mezi sebou, takže je tedy počet srovnání, které

Nahrávám...
Nahrávám...