dnes je 2.6.2023

Input:

Neshody dle IATF 16949

6.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.12.12
Neshody dle IATF 16949

Ing. Pavla Blackmore

8.7. Neshody

1) 8.7, 8.7.1. Řízení neshodných výstupů (ISO 9001)

2) 8.7.1.1 Schválení zákazníkem na základě výjimky (IATF 16949)

3) 8.7.1.2 Řízení neshodného produktu – proces specifikovaný zákazníkem (IATF 16949)

4) 8.7.1.3 Řízení podezřelého výrobku (IATF 16949)

5) 8.7.1.4 Řízení přepracovaného výrobku (IATF 16949)

6) 8.7.1.5 Řízení opravovaného výrobku (IATF 16949)

7) 8.7.1.6 Oznámení zákazníkovi (IATF 16949)

8) 8.7.1.7 Likvidace neshodného výrobku (IATF 16949)

9) 7.2 Příslušné dokumentované informace (ISO 9001)

V této části je několik úzce souvisejících bodů, týkajících se vadných produktů a nakládání s nimi. Mnohé z těchto doložek jsou nové a některé ne zcela nepochopeny a/nebo špatně ošetřeny. Jen o této klauzuli bylo napsáno mnoho NC, tedy neshod při auditech.

1) 8.7, 8.7.1. Řízení neshodných výstupů (ISO 9001)

Organizace musí zajistit, aby výstupy, které nejsou ve shodě s jejími požadavky, byly identifikovány a kontrolovány, aby se zabránilo jejich nezamýšlenému použití nebo dodání. Organizace musí přijmout vhodná opatření na základě povahy neshody a jejího vlivu na shodu produktů a služby. To platí i pro neshodné výrobky a služby zjištěné po dodání, v průběhu nebo po poskytnutí služeb. Organizace musí řešit neshodu jedním nebo více z následujících způsobů:

a) opravou;

b) oddělením, omezením, vrácením nebo pozastavením poskytování výrobků a služeb;

c) informováním zákazníka;

d) získání oprávnění k převzetí v rámci koncese. Shoda s požadavky je ověřena, když jsou neshodné výstupy opraveny.

Hlavní body:

- Odkaz na staré normy: dříve existoval podobný článek 8.3 Kontrola neshodného výrobku v předchozí verzi normy ISO 9001.

- Cílem starého ustanovení bylo zabránit jejich nechtěnému použití nebo dodání neshodných výstupů prostřednictvím

a) odstranění neshody,

b) uplatnění odchylky,

c) zastavení původně zamýšleného použití.

- Záznamy: nakládání s neshodou, včetně ústupků. Opravené NC podléhají opětovné kontrole.

- Je-li zjištěna po zahájení dodávky nebo používání, pracujte na příslušných opatřeních odpovídajících možným účinkům.

- Nový bod zachovává všechny předchozí požadavky a pro přehlednost je přeformulován. Některé nové doplňky jsou podobné jako 10.2.1. Náprava; oddělení, omezení, vrácení nebo pozastavení poskytování,

Shoda s požadavky musí být znovu ověřena, pokud je po přepracování v pořádku.

- Všimněte si, že formální NCP (neshodný výrobek), se nyní nazývá NCO (neshodný výstup).

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

8.7, 8.7.1. Řízení neshodných výstupů

1. To se týká zjištěného neshodného výstupu (NCO). Jakékoli rozhodnutí o použití NCO nebo přepracování, musí být schváleno zákazníkem.

2. Pokud je odpověď záporná, NCO musí být vyřazen.

3. Pokud lze NCO přesto použít, požádejte zákazníka o odchylku. Obvykle existuje zákaznický postup, jak se takové žádosti vyřizují. Schválení by mělo být specifikováno – povolená množství a dočasné specifikace – které je třeba dodržovat.

4. Někdy je odchylka udělena pouze pro přepracování a způsob přepracování a specifikace musí být schváleny nebo odsouhlaseny zákazníkem

5. To vyžaduje případný postup, ale zdá se, že mnoho organizací jej nemá.

2) 8.7.1.1 Schválení zákazníkem na základě výjimky (IATF 16949)

Organizace musí získat schválení zákazníka před dalším zpracováním pro “použití tak, jak je“ a přepracování pro likvidaci opravy neshodného produktu. Pokud jsou dílčí komponenty znovu použity v musí být toto opětovné použití dílčího komponentu jasně sděleno zákazníkovi v rámci výjimky nebo povolení odchylky. Organizace musí vést záznam o datu vypršení platnosti nebo množství povoleného v rámci výjimky.

Organizace rovněž musí zajistit dodržování původního nebo nahrazujícími specifikacemi, když platnost povolení vyprší. Odesílaný materiál v rámci výjimky musí být řádně označen na každém přepravním obalu (to platí i pro na nakoupený produkt). Organizace musí schválit všechny žádosti dodavatelů před jejich dodáním na zákazníkovi.

Organizace musí před dalším zpracováním získat povolení k odchylce od zákazníka, kdykoli se výrobek nebo výrobní proces liší od toho, který je v současné době schválen.

Organizace musí získat povolení zákazníka před dalším zpracováním pro “použití tak, jak je“ a přepracování neshodného produktu. Pokud jsou dílčí komponenty znovu použity ve výrobě musí být toto opětovné použití dílčího komponentu jasně sděleno zákazníkovi v povolení odchylky. Organizace musí vést záznamy o datu expirace nebo množství povoleného v rámci výjimky.

Hlavní body:

Odkaz na staré normy: podobná klauzule 8.7.1.1 Schválení zákazníkem na základě výjimky, ve staré verzi normy ISO/TS 16949.

- Stará klauzule rozšiřuje výjimky.

i) Vyžaduje, aby organizace před dodávkou získala povolení k odchylce od zákazníka.

a) použití tak, jak je, b) přepracování, c) opětovného použití dílčích komponent,

ii) Organizace musí vést záznamy o datu platnosti nebo povoleném množství,

iii) Organizace se musí po vypršení platnosti koncese vrátit k původním specifikacím,

iv) Dodávaný materiál musí být řádně označen na každém přepravním obalu,

v) Stejným způsobem se zachází i s nakoupenými výrobky. V případě zapojení dodavatelů musí organizace zkontrolovat shodu před předložením zákazníkovi.

- Nový bod je pouze přeformulován pro lepší přehlednost a obsahově se nijak podstatně nemění,

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

8.7.1.1 Schválení zákazníkem na základě výjimky

1. Vypracujte proces/postup (není povinný) pro řízení výjimky.

2. Evidence výjimek by měla být ve formátu pro zákazníky. Pokud neexistuje zákaznický formát, použijte svůj vlastní. Viz příloha. Záznamy jsou povinné.

3) 8.7.1.2 Řízení neshodného produktu – proces specifikovaný zákazníkem (IATF 16949)

Organizace musí dodržovat příslušné řízení neshodného produktu, jak je specifikované zákazníkem.

Hlavní body:

- Toto je zcela nový požadavek

- Pokud má zákazník specifikovaný postup na řízení určité neshody, je třeba se jím řídit.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

8.7.1.2 Řízení neshodného produktu – proces specifikovaný zákazníkem

1. To se týká zvláštních případů, speciální povahy nebo postupů oprav či přepracování navržených zákazníkem.

2. Při přípravě postupu opravy a přepracování musí být tento bod zahrnut.

4) 8.7.1.3 Řízení podezřelého produktu (IATF 16949)

Organizace musí zajistit, aby byl výrobek s neidentifikovaným nebo podezřelým statusem klasifikován a kontrolován jako neshodný produkt. Organizace musí zajistit, aby všichni příslušní pracovníci výroby absolvovali školení pro řízení podezřelých a neshodných výrobků.

Hlavní body:

Jedná se o zcela nové ustanovení.

- Neidentifikovaný nebo podezřelý stav je klasifikován jako neshoda

- Příslušné osoby musí být vyškoleny pro zadržování podezřelých a neshodných produktů.

BEST PRACTICE – neboli osvědčený postup pro zajištění shody

8.7.1.3 Řízení podezřelého produktu

1. Materiál, WIP a hotový výrobek, které ztratily své označení nebo identifikaci, je třeba

vést a řídit, jako podezřelé. Nesmí se vycházet z žádného předpokladu.

2. K identifikaci podezřelého zboží lze použít zadržené štítky nebo ekvivalentní označení.

3. Někdy je náprava jednoduchá a spočívá pouze ve sledování, zatímco někdy je nutná opětovná kontrola, hodně záleží na konkrétním případu.

4. Je zapotřebí schválení příslušného orgánu pro navrácení statusu vyhovujícího z

podezřelého.

5) 8.7.1.4 Řízení přepracovaného produktu (IATF 16949)

Organizace musí využívat metodiku analýzy rizik (např. FMEA) k posouzení rizik při přepracování a před rozhodnutím o přepracování produktu. Pokud to zákazník požaduje, musí organizace před zahájením přepracování výrobku získat souhlas zákazníka.

Organizace musí mít zdokumentovaný proces pro potvrzení přepracování v

Nahrávám...
Nahrávám...