dnes je 16.7.2024

Input:

Obchodní a průmyslové procesy

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1 Obchodní a průmyslové procesy

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Logistické procesy průmyslové

Podle toku materiálů nebo produktů můžeme klasifikovat jako logistické procesy průmyslové nebo logistické procesy obchodní. Logistické procesy průmyslové (někdy také výrobní) jsou logistické procesy v oblasti výroby, včetně zásobování surovinami, výrobními prostředky, včetně dopravy, vlastní výroby, přesunu materiálů uvnitř výroby až po vlastní výstup finálních produktů z výrobního procesu.

Logistické procesy obchodní

Logistické procesy obchodní (někdy také oběhové) jsou procesy pohybu zboží od výroby až k zákazníkovi, tedy odbyt, doprava, činnost velkoobchodu i maloobchodu.

Dopravní logistika

Průmyslová logistika, která je postavena na průmyslových logistických procesech, má mnohem starší kořeny, protože koncentrace výroby výrazně historicky předcházela koncentraci obchodních činností. Velké podniky potřebovaly řešit racionálním způsobem pohyb velkého rozsahu materiálů, zboží a strojů. Dnes však mají obojí typy (či druhy logistických) procesů značný význam a spíše dochází k jejich vzájemné integraci než oddělenému chápání. Často se dnes lze setkat i s dalšími přívlastky logistiky, respektive logistických procesů, např. logistika dopravní. Toto oddělené pojetí se uplatňuje zejména u podniků, které se zabývají dopravou jako svou hlavní

Nahrávám...
Nahrávám...