dnes je 2.12.2022

Input:

Oddíl 7.3 normy IATF 16949: Povědomí + vzory školících formulářů

18.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.11.3
Oddíl 7.3 normy IATF 16949: Povědomí + vzory školících formulářů

Ing. Pavla Blackmore

Podpora systému řízení kvality IATF 16949

Oddíl 7.3: Povědomí

Ustanovení normy ISO 9001 o informovanosti vyžaduje, aby zaměstnanci věděli o:

- politice kvality organizace

- cílech a záměrech v oblasti kvality

- o tom, jak zaměstnanci přispívají ke kvalitě, a o aspektech s tímto spojené.

- o tom, co se stane, pokud organizace nesplní cíle (na základě rizik).

Norma vyžaduje, aby se všichni, nejen ti, kteří spravují systém kvality, seznámili s jejími zásadami a cíli a věděli, co musí udělat pro dosažení jejích cílů, včetně toho, co se stane, pokud tyto požadavky nebudou dostatečně plnit.

Obvykle se tyto požadavky naplňují při úvodním školení při nástupu zaměstnance a poté pravidelně podle změn v politice kvality, cílech a záměrech.

Tedy organizace provede změnu ve výše uvedených oblastech a poté provádí seznámení s těmito změnami při meetincích nebo přes intranety nebo jiné IT prostředky.

7.3.1 Povědomí-dodatek

Dle normy IATF musí organizace uchovávat dokumentované informace prokazující, že si všichni zaměstnanci jsou vědomi dopadu na kvalitu produktu a důležitosti svých činností při dosahování, udržování a zlepšování kvality, včetně požadavků zákazníka a rizik týkajících se zákazníka s ohledem na neshodný produkt

Toto ustanovení normy se naplňuje obdobným způsobem, jako předcházející článek, tedy při úvodním zaškolením zaměstnance a při změnách, které mají vliv na zaměstnance, na jeho aktivity a působení a přitom organizace uchovává všechny dokumentované informace.

7.3.2 Motivace a zmocňování zaměstnanců

Organizace musí udržovat dokumentovaný proces (procesy) s cílem motivovat zaměstnance k dosahování cílů kvality, k neustálému zlepšování a k vytváření prostředí podporujícího inovace. Tento proces musí zahrnovat podporu povědomí o kvalitě a technologii v celé organizaci.

Pouhá informovanost zaměstnanců však nepomůže k dosažení cílů kvality, neboť konečným cílem je splnění požadavku /ů/ zákazníka.

Dosažení cíle kvality každého procesu nebo funkce v organizaci vyžaduje zapojení zaměstnance. Toto zapojení zaměstnance do dosahování cíle kvality, podpora kvality a technologického povědomí může přijít pouze prostřednictvím motivace a zmocnění. Tak zní bod 7.3.2.

Organizace musí udržovat dokumentovaný proces (procesy) pro motivaci zaměstnanců k dosahování cílů kvality, k neustálému zlepšování a k vytváření prostředí podporujícího inovace. Tento proces musí zahrnovat podporu kvality a technologického povědomí v celé organizaci

Jak je tedy možné dosahovat cíle kvality?

  • - provádět neustálé zlepšování a
  • - vytvořit prostředí podporující inovace.

A především je důležité pochopit, co je to CÍL KVALITY.

Pokud jde o CÍL KVALITY, ten je zmíněn v bodě 6.2.2.1, Cíl kvality a plánování k jeho dosažení – doplňující ustanovení.

Vrcholové vedení musí zajistit, aby cíle kvality pro splnění požadavků zákazníka byly definovány, stanoveny a udržovány pro příslušné funkce, procesy a úrovně v celé organizaci.“

Cíl kvality musí tedy splňovat požadavky zákazníka a musí být také stanoven pro jednotlivé procesy a funkce v organizaci.

Jak je možné naplnit tyto požadavky?

Požadavek doložky se plní právě prostřednictvím procesu motivace a zmocňování zaměstnanců.

A co je to motivace a co zmocňování?

Motivace: Je to psychologický jev pro člověka/jednotlivce a základem je naplnění jeho přání a potřeb.

Slovo motivace vzniklo ze slova “motiv“ a motiv je “důvod, proč něco dělat“.

Zmocnění: je pravomoc nebo moc, která je někomu dána, aby něco udělal.

A jak tedy můžeme naplnit touhu a potřebu jednotlivce nebo zaměstnance organizace?

Motivaci nelze naplnit pouze uspokojením potřeby jednotlivce prostřednictvím odměny, protože odměna je poskytována všem zaměstnancům organizace, ale úroveň motivace je jiná a nemusí být zaměřena na dosažení cíle kvality, protože je více zaměřena na každodenní činnosti, jako je údržba a provoz.

Následující příklady ukazují, jak a jakými způsoby lze zaměstnance motivovat prostřednictvím naplnění jejich přání, potřeb a prací směřujících k naplnění cíle kvality, neustálému zlepšování a podpoře inovací.

OCENĚNÍ jsou vždy zdrojem motivace a lze je udělit lidem / zaměstnancům / manažerům / přispěvatelům, kteří významně přispěli k prosazování zásad řízení kvality, zásad energetického managementu, spokojenosti zákazníků, koncepcí, technik, postupů údržby a dalších postupů, které vedou ke zlepšení výkonnosti podniků.

TÝMOVÁ PRÁCE: Týmovou práci lze prokázat účastí týmu na různých soutěžích, sjezdech na téma související s jejich profesí a uznáním. Může to být na úrovni organizace, na národní nebo mezinárodní úrovni.

INDIVIDUÁLNÍ ÚČAST: Organizace může podporovat a vysílat své zaměstnance na různé odborné prezentace, soutěže,

Nahrávám...
Nahrávám...